Inzicht eigen regie patiënt

In deze rubriek vindt u instrumenten die u als zorgverlener kan inzetten om de (mate van) en/of de mogelijkheden tot eigen regie van de patiënt te meten en de mate waarin de patiënt vertrouwen heeft in zijn eigen mogelijkheden tot zelfzorg of het verbeteren van zijn gezondheid. Dit geeft u als zorgverlener handvatten voor uw werkwijze en begeleiding.