Individueel aanbod

In deze categorie vindt u instrumenten die de zorgverlener kan inzetten ter ondersteuning van het zelfmanagement van de individuele patiënt. De zorgverlener heeft daarbij een actieve coachende rol en ondersteunt de individuele patiënt bij het ‘managen’ van zijn chronische aandoening.