Hier vindt u, onderverdeeld in drie categorieën, de instrumenten die gerelateerd zijn aan de opstartfase van de zorg. Om zelfmanagement adequaat te kunnen ondersteunen is het van belang dat de zorgverlener bij de start van de zorg inzicht heeft in wat iemand kan en wil en wat hij of zij nodig heeft van de zorgverlener.

  • Inzicht welzijn en gezondheid

    In deze categorie vindt u instrumenten (signaleringsvragenlijsten) die u als zorgverlener kan inzetten om inzicht te krijgen in het (psychisch) welzijn van de patiënt, in de wijze waarop iemand omgaat met problemen in het dagelijks leven en in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld de fysieke mogelijkheden van de patiënt en de belemmeringen als gevolg van zijn ziekte/aandoening.

  • Inzicht laaggeletterheid / gezondheidsvaardigheden

    In deze rubriek vindt u checklisten, tips en handreikingen die u inzicht geven in de problematiek rond dit thema en die u als zorgverlener kunnen ondersteunen bij het voorbereiden / inrichten van de zorg voor de groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

  • Inzicht eigen regie patiënt

    In deze rubriek vindt u instrumenten die u als zorgverlener kan inzetten om de (mate van) en/of de mogelijkheden tot eigen regie van de patiënt te meten en de mate waarin de patiënt vertrouwen heeft in zijn eigen mogelijkheden tot zelfzorg of het verbeteren van zijn gezondheid. Dit geeft u als zorgverlener handvatten voor uw werkwijze en begeleiding.