In deze categorie vindt u handreikingen, handboeken en stappenplannen die u als zorgverlener kunnen ondersteunen bij het implementeren van ‘ondersteunde zelfzorg’ in de praktijk. Bijvoorbeeld welke competenties heeft een team nodig, waar houdt u rekening mee bij het inrichten van uw praktijk als het gaat om het thema laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.