vragenlijst

Prescan/zelfevaluatie en ‘Scan & Plan’

Doel

De twee instrumenten ‘Prescan’ en de ‘Scan & plan’ zijn hulpmiddelen om te komen tot effectieve implementatie van ondersteunde zelfzorg.

Toelichting instrument

Prescan: Zorggroepen kunnen op basis van de vragen in de prescan zelf een eerste beeld verkrijgen in welke ontwikkelingsfase zij zich bevinden, wat een volgende stap van implementatie is en welke aandachtspunten daarbij centraal staan. Het is een gespreksleidraad en heeft een praktische insteek en sluit aan bij de ervaringen in het veld en wat in de afgelopen periode ontwikkeld is op het terrein van ondersteunende zelfzorg.

Scan: Op verzoek en initiatief van de zorggroep bieden de partijen van ZO! de zorggroepen de mogelijkheid om een ‘scan & plan’ gesprek te voeren met een ‘consulent’. Dit gebeurt in de vorm van een intake en een (of meerdere) geleide workshop(s).

Voor zorggroepen die een stap verder willen zetten met ondersteunde zelfzorg heeft Zelfzorg Ondersteund een projectplan ontwikkeld. Dit projectplan is onderdeel van Scan & plan.

Doelgroep(en)

Zorggroepen
Beleidsmakers

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Notitie met een uiteenzetting over de werkwijze bij de ‘Prescan’ en de ‘Scan & plan’

  • Prescan: overzicht van vragen m.b.t. de verschillende ontwikkelingsfases
  • Scan: aanbod vanuit Zelfzorg Ondersteund!

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Coöperatie Zelfzorg Ondersteund

Organisaties die werken met methode / instrument

Er zijn rond de 40 zorggroepen die zich hebben ingeschreven voor de Scan&Plan in 2016

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *