Toolkit / handreiking

Toolkit Persoonsgerichte Zorg: Samen beslissen

Doel

De toolkit biedt de zorgverlener én patiënt handvatten voor het toepassen van persoonsgerichte zorg.

Toelichting instrument

Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte beter omgaan met hun aandoening. Niet de ziekte staat centraal, maar het functioneren en de leefstijl. Voor veel zorgverleners vraagt persoonsgerichte zorg (deels) om een andere manier van werken. De relatie tussen patiënt en zorgverlener verandert. Van de patiënt wordt een actievere rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert. In deze toolkit vindt u enkele instrumenten die ondersteunend zijn aan dit proces.

  • Hoe in de praktijk te gebruiken:
    De toolkit bevat twee gesprekshandleidingen ‘Samen beslissen’ voor een persoonsgericht consult. Eén voor de eerstelijns zorgverlener en één voor de patiënt. Beide handleidingen hebben dezelfde gespreksopbouw en volgen de drie stappen die de kern vormen van persoonsgerichte zorg:
    1. Agenda bepalen
    2. Doelen en acties formuleren
    3. Vervolgstappen organiseren

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

direct inzetbaar

Vorm

Brochure / toolkit  met:
– Gesprekshandleiding voor eerstelijns zorgverleners
– Gesprekshandleiding voor patiënten
– Formulier doelen, acties en vervolgstappen

Waar te vinden?

Toolkit Persoonsgerichte Zorg

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Vilans samen met experts, zorgverleners en patiënten.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

 Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *