'vragenlijst'

Samenwerken aan gezondheid (PIH-NL)

Doel

Inzicht verkrijgen in zelfmanagementgedrag van de patiënt. Zorgdragen dat de patiënt de zorg krijgt die goed bij hem past. Zorgverlener en patiënt bepalen gezamenlijk op welk gebied van zelfmanagement er ondersteuning gewenst is. Door herhaling van de vragenlijst na een bepaalde periode kan de eventuele vooruitgang gemeten worden. Een vragenlijst die zorgverleners en patiënten ondersteunt bij het in gang zetten en uitvoeren van zelfmanagement.

Toelichting instrument

Samen werken aan gezondheid is een vertaling van de Partners in Health Scale (PIH). De vragenlijst bestaat uit twaalf items die (domeinen van) zelfmanagement meten. De 12 items zijn onder te verdelen zijn in 4 schalen: kennis, omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte, actieve rol in het consult en de mate waarin iemand in staat is zelf thuis klachten en symptomen te monitoren. Het geeft aan waar de sterke en zwakke punten van een persoon zitten op het gebied van zelfmanagement en waar dus ondersteuning en begeleiding nodig is. Op basis van de scores op de lijst wordt een aandachtspunt gekozen voor behandeling en op dit gebied worden persoonlijke doelen gesteld.

  • Hoe in de praktijk te gebruiken:
    De patiënt geeft op een 8-punts schaal ‘weinig tot veel’ aan wat het beste bij hem past. De vragenlijst wordt ingevuld voorafgaand aan het consult en later besproken.
  • Score/uitkomst:
    Een hogere score geeft aan dat men meer aan zelfmanagement doet
  • Benodigde tijd:
    Invullen vragenlijst: 5-10 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

De oorspronkelijke vragenlijst is gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie: The internal consistency and construct validity of the partners in health scale: validation of a patient rated chronic condition self-management measure.

Tot nu toe is de vragenlijst in Nederland vooral gebruikt om de mate van zelfmanagementvaardigheden (zoals gepercipieerd door de patiënt) in kaart te brengen en minder als middel in de praktijk om de focus van zelfmanagementondersteuning te bepalen.

Recent (2016)  is de lijst gevalideerd voor gebruik bij patënten met COPD.
Zie artikel aug 2016: Construct Validity of the Dutch Version of the 12-Item Partners in Health Scale: Measuring Patient Self-Management Behaviour and Knowledge in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Instrument direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid _PIH-NL

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Van oorsprong Australische vragenlijst wordt gebruikt in het ‘Flinders Programm of Chronic Care Self Management’ (CCSM) van de Flinders Human Behaviour & Health Research Unit. Dit programma bevat een set van generieke tools om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij het in gang zetten en uitvoeren van zelfmanagement. De vragenlijst is bedoeld om te kijken hoe iemand tegen zelfmanagement aankijkt. Daarna volgen instrumenten die helpen bij o.a. gezamenlijke doelen stellen, persoonlijke actieplannen, etc. Binnen dit programma is veel ervaring opgedaan met ondersteuning van mensen met een chronische ziekte bij hun zelfmanagement en  het bieden van zorg op maat.

De vragenlijst is vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie door medewerkers van het CBO en Vilans binnen het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement NPCF-CBO (LAZ).

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijgewerkt juli 2017: met informatie NIVEL ‘Inventarisatie meetinstrumenten zelfmanagementondersteuning’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *