Berichten

groepsaanbod

Basiscursus ‘Leven met diabetes’ – DVN

Doel

Word wegwijs met diabetes type 2! Een cursus voor mensen met diabetes type 2 en hun partners, praktisch en boordevol tips die bijdragen aan voluit kunnen leven met diabetes en het versterken van de positie als patiënt.

Toelichting

 • De Cursus ‘Leven met Diabetes’ maakt deel uit van de ‘DiabetesSchool’ van Diabetesvereniging Nederland.
 • De ervaringen van anderen, gecombineerd met de inhoudelijke informatie, maken de cursus Leven met diabetes een boeiende en praktische cursus. Verschillende didactische werkvormen dagen de deelnemers uit na te denken over de eigen behandeling, leefstijl, voedingsgewoonten en acceptatie van de diabetes. Ook krijgt de deelnemers inzicht in de eigen gewoonten en gedrag door het maken van eenvoudige thuisopdrachten.
 • Betrokkenheid van professionals als huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, diëtiste.
 • Benodigde tijd: 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur

De basismodule van de cursus voorziet in de basiskennis die nodig is voor het leven met diabetes rond de volgende thema’s:

 • Voeding
 • Beweging
 • Medicatiegebruik
 • Overeenkomsten en verschillen in behandelmethoden
 • Omgang met zorgverlener

Doelgroep(en)

Diabetes type 2
Voor leden Diabetesvereniging Nederland (DVN). , niet-leden DVN, partners en ouders met kinderen met diabetes type 2

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

N.v.t.

Vorm

Cursus

Waar te vinden?

Kosten

Zie website DiabetesSchool van DVN: //www.dvn.nl/diabetes/diabetesschool.

Ontwikkeld door /contactpersoon

De cursus is ontwikkeld door DVN met inbreng van Hogeschool Utrecht en zorgprofessionals.

Na de cursus ‘Leven met diabetes’ kunnen de deelnemers modules volgen in de eigen regio over de thema’s voeding, beweging, leefstijl, medicatie, zelfcontrole, complicaties en de zorgverlener. Dit aanbod wordt binnenkort (medio 2016) ook in de cursusagenda opgenomen. Deze modules zijn geschikt voor mensen met alle typen diabetes, hun partners en ouders met een kind met diabetes.

Organisaties die werken met methode / instrument

N.v.t.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

training

Workshop: De coachende huisarts t.b.v. jaargesprekken

Doel

De huisarts ontwikkelt zich tot een coachende zorgverlener t.b.v. samen beslissen en de patiënt eigen regie te laten nemen.

Toelichting

In deze workshop wordt getraind in coachende vaardigheden, middels het toepassen van hulpmiddelen om coachende zorgverlening vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Huisartsen

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Workshop: 1 dagdeel
Optioneel: individuele coaching in de vorm van het bijwonen van enkele jaargesprekken met aansluitende coaching.

Waar te vinden?

Workshop: de coachende huisarts
Binnenkort op de website (per 1 april 2016): Academie voor de coachende professional

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.
Contactpersoon: Karin Dubois – 0651250120

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

training

De coachende praktijkondersteuner – ouderenzorg

Doel

De praktijkondersteuner ontwikkelt zich tot een communicatief vaardige coachende zorgverlener, die in staat is om open te exploreren binnen de wensen en mogelijkheden van de ouderen.

Toelichting

In deze training wordt getraind in coachende en communicatieve vaardigheden. Hierbij krijg u concrete hulpmiddelen aangereikt om persoonsgerichte zorg vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Praktijkondersteuner ouderenzorg

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Training:

 1. Trainingsdag (2 dagdelen)
 2. Individuele coaching (individuele begeleiding/coaching in de vorm van het bijwonen van enkele consulten vervolgens daarna te coachen op: weerstand op de weerstand van de patiënt, open exploreren.
 3. E-coaching
 4. Terugkomdag (1 dagdeel)

Waar te vinden?

Training – De Coachende Praktijkondersteuner

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.

Organisaties die werken met methode / instrument

Cohesie – huisartsenzorg – Venlo

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Feedback /quotes praktijkondersteuners die deelgenomen hebben aan de trainingen.

Interview met Karin Dubois over de methode.

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

training

Opleiding Leefstijlcoach

Doel

De opleiding tot leefstijlcoach  is er opgericht (zorg of sport) professionals op te leiden tot een allround leefstijlcoach. De leefstijlcoach heeft niet alleen kennis van een gezonde leefstijl maar heeft een gereedschapskist vol technieken, interventies en goede vragen om mensen naar een blijvende gedragsverandering te begeleiden. De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is een post-hbo-opleiding tot leefstijlcoach.

Toelichting

 • Opleiding:
  De opleiding bestaat uit 3 modules met als thema ‘Coach jezelf’, ‘Coach de ander’ en ‘Coach de groep’. Deze thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan.
 • Benodigde tijd:
  De opleiding duurt ruim 1 jaar en bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De werkbelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-12 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van (groeps)opdrachten.

Doelgroep(en)

 • Professionals in de zorg of de sport op hbo-niveau (diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, hbo-v’ers en praktijkondersteuners)
 • Professionals met een relevante opleiding op mbo-4-niveau (CIOS-sportdocenten, verpleegkundigen en voedingsconsulenten) met voldoende praktijkervaring.

Validatie en effectiviteit

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ zijn deze driejarige proef in februari 2014 gestart. De pilot wordt wetenschappelijk geëvalueerd door o.a. Universiteit Maastricht.

Vorm

Opleiding: geaccrediteerde post HBO-opleiding voor leefstijlcoaches.

Waar te vinden?

Academie voor leefstijl en gezondheid

Kosten opleiding

De kosten voor de opleiding bedragen €4.380,00  exclusief BTW (21%) en exclusief examenkosten, materialen en literatuur. Zie website Academie voor leefstijl en gezondheid.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Academie voor Leefstijl en Gezondheid: info@avleg.nl

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Zorroo;
Zorggroep Parkstad

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

training

Scholing: Effectief communiceren met laaggeletterden

Doel

De Pharos training  ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ is er op gericht dat de zorgverlener met zijn vragen, informatie en adviezen aansluit op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt.

Toelichting

De trainingen over laaggeletterd, laaggeschoold en lage gezondheidsvaardigheden gaan in op: leren herkennen van lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid; inzicht van de invloed van een lage scholing op basisvaardigheden, leerstijl en abstractieniveau; communicatie aanpassen aan patiënten met een lage scholingsachtergrond.

 • Er wordt samengewerkt met een ervaren trainingsacteur.
 • Er wordt gewerkt met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Het geleerde kan men meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. U wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen.

Doelgroep(en)

Zorgverleners met patiënten of cliënten met een lage scholingsachtergrond en beperkt Nederlands.

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Vorm

 • Training van 1 dagdeel
 • Met een incompany training biedt Pharos een aanbod op maat voor uw organisatie.

Waar te vinden?

Kosten instrument

Voor meer informatie en een prijsopgave neemt u contact op via: training@pharos.nl of (030) 234 98 00

Ontwikkeld door /contactpersoon

Pharos

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

training

E-coaching – scholing

Doel

Scholingsaanbod gericht op kennis van (e)zelfmanagement en gedragsverandering; e-coachvaardigheden met gebruik van het e-coachmodel van de PreventieCoach.

Toelichting

Met e-coaching kunnen coachingstrajecten effectiever en efficiënter worden ingericht. Deze nieuwe vorm van coaching vraagt om nieuwe vaardigheden van de coach. Het vraagt vaardigheid in het online analyseren, bekrachtigen, begeleiden en e-coachen van cliënten en patiënten.

Benodigde tijd: 5,5 contacturen / 4 zelfstudie-uren / Er wordt geen toets afgenomen.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Vorm

Training: De cursus bestaat uit 1 dag van 10.00-16.00 uur in Harderwijk, het is ook mogelijk om deze dag in-company uit te voeren.

Waar te vinden?

De e-Coach Academie

Kosten

Cursuskosten €395.- per dag exclusief 21 % BTW, inclusief locatiekosten, lunch, koffie/thee, handout.

Ontwikkeld door /contactpersoon

 • De PreventieCoach – De eCoachAcademie
 • Contact: info@ecoachacademie.nl

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

methode

Doen en blijven doen, stappenreeks en persoonsgebonden factoren

Doel

Methode en training met als doel om zorgverleners te ondersteunen bij het motiveren van patiënten met een chronische ziekte om hun gezondheid te verbeteren. De module ‘Doen en Blijven Doen – zelfmanagement met hulp van de stappenreeks en de persoonsgebonden factoren’ heeft als doel zorgprofessionals houvast te bieden bij het doelgericht, gedragsgericht voorlichten en begeleiden bij gedragsverandering van hun patiënten: toewerken naar empowerment en zelfmanagement.

Toelichting

In ‘Doen en Blijven Doen’ wordt zelfmanagement benaderd vanuit fasen (de stappenreeks) en vanuit hoe de patiënt omgaat met gezondheidsgedrag (de persoonsgebonden factoren). De therapeut heeft een rol als coach en motivator, de patiënt is uiteindelijk de gedragsveranderaar.

 • De stappenreeks van voorlichting: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen.
 • De persoonsgebonden factoren: demografische kenmerken, locus of control, stijlen van attributie, stress en stijlen van coping, emotionele gesteldheden, pijn en somatisatie.
 • E.e.a. wordt verduidelijkt aan de hand van casuïstiek.

Door het invullen van de vragenlijst wordt het gezondheidsgedrag van de patiënt in beeld gebracht; wat zijn manieren van denken, voelen, doen en welke gewoontes heeft hij in het omgaan met gezondheid. Hierdoor wordt het voor de hulpverlener veel duidelijker hoe hij de patiënt kan ondersteunen bij gedragsverandering en zelfmanagement. De stappenreeks en de persoonsgebonden factoren bieden een handvat voor voorlichting op maat: voorlichting die op de persoon en zijn doelen is afgestemd. Een gedragsverandering gericht op bevorderen van zelfmanagement en therapietrouw zal hierdoor eerder tot stand komen.

SeMaS (SelfManagement Screening)
In samenwerking met IQ-healthcare (Radboud Universiteit Nijmegen), DOH (De Ondernemende Huisarts) en Doen en Blijven Doen is een zelfmanagement-screeningsinstrument (Self Management Screening, SeMaS) ontwikkeld. In de SeMaS zijn opgenomen: de ernst van de ziekte, opleiding, demografische kenmerken, functionele status, (computer)vaardigheden, geschiktheid voor groepsinterventies, de mate van bereidheid voor zelfzorg. Wat betreft de persoonsgebonden factoren zijn de demografische kenmerken, locus of control, de eigen effectiviteit (van de stap willen), de sociale steun, de emotionele gesteldheden depressie en angst en de stijl van coping opgenomen.

Doelgroep(en)

Generiek: Mensen met één of meerdere chronische ziekten.
Zorgverleners: multidisciplinair: ketenpartners, huisartsen en POH

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd: meer informatie op de website Doen en blijven doen / onderzoek

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing in methode gewenst

Vorm

 • Methode (het boek over de methode Doen en Blijven Doen voor eerstelijns zorgverleners is medio 2018 vernieuwd)
 • Training: de basistraining bestaat uit 3 bijeenkomsten (avonden).

Waar te vinden?

Kosten instrument

Niet bekend

Ontwikkeld door /contactpersoon

Marieke van der Burgt (arts) en Frank Verhulst (psycholoog)

Organisaties die werken met methode / instrument

De Ondenemende Huisarts: DOH

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: augustus 2018

training

Scholing GG-Methodiek

Doel

Medische en sociale professionals krijgen tools aangereikt waarmee cliënten de regie en invloed op hun ervaren gezondheid en functioneren kunnen verbeteren.

Toelichting instrument

De GG scholing wordt aangeboden in twee varianten:

 • Variant A. Introductie in GG / 1 dagdeel / 3 punten op voor Huisartsen-Accreditatie Nascholing, (ID nummer: 233355)
  • Laat je inspireren door GG en ervaar wat het je oplevert in je werk /
  • Wat heb je nodig om invloed en regie te versterken? Bij jezelf of bij de ander?
 • Variant B. GG-tweedaagse / 2 dagen
  • Dag 1: – Hoe breng je mensen duurzaam in beweging?/ – Wat heb je nodig om invloed en regie te versterken? Bij jezelf of bij de ander?
  • Dag 2: – Ben je klaar voor de omslag?/ – Welke taal en tools gebruik jij?

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Medische en sociale professionals

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Scholing (zie hierboven)

Waar te vinden?

GG-scholing – Inschrijving via de website van Big Move

Kosten instrument

Prijs van scholing A: € 165,= p.p.
Prijs van scholing B: € 550,= p.p.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Big-Move Institute (BMI)

Contactpersoon: Marijn Aalders  / 06-16416487

Organisaties die werken met methode / instrument

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

“Ik zou het een ieder aanraden om deze scholing te volgen. Hiervoor was ik onzeker hoe ik verder moest als welzijnswerker, de GG methodiek heeft me duidelijkheid gebracht het heeft me bevestigd. Ik ben erg blij dat deze methodiek is ontwikkeld. Het lijkt me fijn om in een team te werken die dezelfde methodiek hanteert.” Dorpondersteuner te Laarbeek

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

training

De coachende praktijkondersteuner – chronische zorg

Doel

De praktijkondersteuner ontwikkelt zich tot een coachende zorgverlener, die in staat is om samen met zijn patiënt te beslissen over doelen en acties voor de patiënt.

Toelichting

In deze training wordt getraind in coachende vaardigheden en het leren toepassen van hulpmiddelen om coachende zorgverlening vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Praktijkondersteuner

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Training:

 1. Trainingsdag (2 dagdelen)
 2. Individuele coaching:
  De individuele begeleiding/coaching is in de vorm van het bijwonen van enkele consulten om vervolgens daarna te coachen op de individuele vraagstukken.
 3. E-coaching
 4. Terugkomdag (1 dagdeel)

Waar te vinden?

Training – De Coachende Praktijkondersteuner

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.

Organisaties die werken met methode / instrument

Cohesie – huisartsenzorg – Venlo

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Achtergrond ZO!: interview Karin Dubois over methode en ervaringen

Feedback /quotes praktijkondersteuners die deelgenomen hebben aan de trainingen.

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

e-learning

Taal maakt gezonder: E-learning

Doel

Zorgverleners door middel van een e-learning laten herkennen van laaggeletterdheid en informeren over de aanpak van laaggeletterdheid in de zorg.

Toelichting instrument

De e-learning duurt ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een toets met 20 vragen. Hiermee kunnen artsen of verpleegkundigen 1 accreditatiepunt verdienen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Aanmaken van een account en aanmelden voor de e-learning
 • Benodigde tijd: 45 minuten – 60 minuten

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Vorm

E-learning

Waar te vinden?

Aanmelding voor de E-learning

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Stichting Lezen & Schrijven
Aanvullend op de e-learning: Verdiepende workshop ‘Bespreken van laaggeletterdheid’.
Aan de hand van de principes van motiverende gespreksvoering, wordt er geoefend in het voeren van gesprekken over het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden van cliënten.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

E-learning Taal maakt gezonder gelanceerd bij Antes Groep

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016