methode

Foto-interview (FI)

Doel

Een instrument om kinderen en jongeren te helpen hun verbeterwensen te vertalen naar eigen doelen maar dat het tevens effect heeft op hun zelfsturing en motivatie. Het helpt hen om de juiste vragen te stellen aan de zorgverlener en om tot gezamenlijke besluitvorming te komen.

Toelichting instrument

Kinderen vinden het vaak moeilijk om aan te geven wat ze veranderd willen zien, terwijl hun eigen inbreng belangrijk is om echte veranderingen tot stand te brengen. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).

  • Hoe in de praktijk te gebruiken:
    Het kind kan binnen de domeinen zelfverzorging, school/huistaken, sport/beweging en hobby uit 100 foto´s kiezen en op verschillende manieren middels beoordelingskaartjes scoren. Verder wordt aan het kind de ‘wondervraag’ gesteld: wat zou er verbeteren als er een wonder zou gebeuren? Het fotointerview stelt het kind centraal en is een vraaggerichte methode waarbij het kind gevolgd wordt in zijn of haar keuzes.
  • Benodigde tijd: twee sessies van 30 minuten

Doelgroep(en)

Generiek
Kinderen tot 18 jaar met een verscheidenheid aan diagnoses en fysieke beperkingen

Validatie en effectiviteit

De methodologische kwaliteit van het foto-interview is nog niet onderzocht. Er is wel aangetoond dat als naar kinderen geluisterd wordt de attributiestijl veranderd en het kind een actieve rol in het verbeteren van zijn eigen handelen inneemt.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing gewenst.
Het instrument van het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. Training foto-interview.
Een geoefende omgang met COSA (zelfevaluatie instrument) en COPM (semigestructureerd interview ) is een voordeel.

Vorm

Foto-kaartjes en scoreformulier

Waar te vinden?

Kosten instrument

Kosten van een training op locatie Mytylschool aan de Prof. Stoltehof 1, 5022 KE in Tilburg: Deelname aan de training inclusief het instrument €190,-; Extra deelnemer van dezelfde organisatie € 55,-

Ontwikkeld door /contactpersoon

Organisaties die werken met methode / instrument

Mytylschool Tilburg

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Meer informatie over het instrument in het onderzoeksrapport: Praktijkgericht onderzoek Master Special Educational Needs Fontys OSO, Annelies de Hoop:  Moetivatie of motivatie?

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *