vragenlijst

Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)

Doel

De FFMQ is een zelfrapportage vragenlijst die mindfulness meet. Dit is het vermogen om de aandacht te kunnen richten op het huidige moment, op een niet-oordelende en accepterende wijze. De vragenlijst bestaat uit 39 items (de verkorte vragenlijst bestaat uit 24 vragen) die vijf facetten van mindfulness meten, namelijk: observeren, beschrijven, bewust handelen, niet-oordelen en non-reactief zijn.

  • Observeren is het vermogen om interne stimuli (bijvoorbeeld cognities, pijn, emoties) en externe stimuli (bijvoorbeeld geluiden, geuren) op te merken of waar te nemen.
  • Beschrijven omvat het onder woorden brengen of beschrijven van interne en externe ervaringen.
  • Bewust handelen is het hebben van aandacht voor de activiteit waarmee men op dat moment bezig is, zonder zich te laten afleiden door allerlei gedachten, gevoelens, etc. Dit is het tegenovergestelde van het handelen op de automatische piloot.
  • Niet-oordelen omvat het accepteren van ervaringen op een niet-oordelende of niet-evaluerende wijze. Dit betekent dat er geen pogingen ondernomen worden om ervaringen te vermijden of te veranderen.
  • Non-reactief zijn is het vermogen om interne ervaringen te laten komen en gaan, zonder erop te reageren of erin verstrikt te raken.

De vragenlijst geeft inzicht aan de mate van aanwezigheid van 5 facetten van mindfulness. De scores op de 5 facetten geven richting voor de concrete  invulling van mindfulness training gegeven de doelgroep. Daarnaast wordt de vragenlijst gebruikt om effecten van mindfulnesstrainingen te evalueren.

Doelgroep(en)

Mensen met angst, depressie, fybomyalgie of reumatische aandoeningen.

Validatie en effectiviteit

Wordt gebuikt in een onderzoek van RadboudUMC naar het effect van patiëntcoaching op patiëntenparticipatie in specialistische consulten.
Het onderzoek loopt van 2014 tot naar verwachting in 2018.

De FFMQ is in de Verenigde Staten ontwikkeld en gevalideerd onder studenten, mediterenden en de algemene bevolking (Baer et al., 2006; Bear et al., 2008). De FFMQ is in het Nederlands vertaald en aangepast door Muskens en Kamphuis (zie pdf). Deze aangepaste versie van de Nederlandse FFMQ is gevalideerd onder mensen met fibromyalgie (Veehof et al., 2011) en mensen met stemmings- en/of angstklachten (Bohlmeijer et al., 2011).

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Vorm

Vragenlijst met 37 vragen, de FFMQ en een vragenlijst met 24 vragen: FFMQ-S;

Waar te vinden?

Vragenlijst Five Facet Mindfulness Questionnaire (37 vragen)
Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (24 vragen)

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Organisaties die werken met methode / instrument

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijgewerkt juli 2017: met informatie NIVEL ‘Inventarisatie meetinstrumenten zelfmanagementondersteuning’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *