Berichten

communicatie

Vragenlijsten bij IZP Diabetes

Doel

Drie vragenlijsten als hulpmiddel voor de patiënt en de zorgverlener om met de ingevulde antwoorden van de vragenlijst een gesprek aan te gaan over de thema’s: gezondheid, problemen t.g.v. de diabetes en medicijngebruik.

Toelichting instrument

 1. Vragenlijst 1 – Uw gezondheid: 11 vragen over gezondheid en effect op dagelijks functioneren.
 2. Vragenlijst 2 – Uw ervaring met diabetes: Aan de hand van 5 vragen geven patiënten aan in hoeverre zij last hebben van problemen die kunnen ontstaan door hun ziekte.
 3. Vragenlijst 3 – Uw medicijngebruik: 4 vragen over op de manier waarop mensen omgaan met medicijngebruik.
 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De patiënt kan de vragenlijsten gebruiken om het gesprek met de zorgverlener voor te bereiden door thuis de vragenlijsten in te vullen en mee te nemen naar het gesprek.

Doelgroep(en)

Diabetes, type 1 en type 2
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijsten

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Diabetes Vereniging Nederland
Vilans
Nationaal Actieprogramma Diabetes / Nederlandse Diabetes Federatie

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Diabetes Zorgwijzers

Doel

De Diabetes Zorgwijzers geven de patiënt inzicht in welke zorg beschikbaar is en welke zorgprofessionals daarbij betrokken zijn. In elke zorgwijzer staat een handige checklist van de diabetesbehandeling.

Toelichting

De zorgwijzer bevat informatie over de zorg voor mensen met diabetes. Daarbij gaat om: afspraken tussen zorgverleners en patiëntenorganisaties over de behandeling; checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie met de zorgverlener; een overzicht met streefwaarden; een checklist voor het persoonlijke zorgplan.

Verschillende zorgwijzers en checklisten:

 • Zorgwijzer diabetes type 1; Zorgwijzer diabetes type 2; Zorgwijzer diabetes en jongeren; Zorgwijzer diabetes en zwangerschap.
 • Checklisten Controles bij diabetes type 2; Streefwaarden bij diabetes type 2; Communicatie met de zorgverlener

Doelgroep(en)

Diabetes type 1
diabetes type 2
Diabetes en jongeren
Zwangeren met diabetes

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

 • Digitale brochure en checklisten
 • Gedrukte brochure en checklisten

Waar te vinden?

Zorgwijzers DVN

Kosten instrument

 • Digitale brochure is gratis te downloaden.
 • Gedrukte brochures: gratis voor leden van de DVN

Ontwikkeld door /contactpersoon

Diabetesvereniging Nederland (DVN) en Nederlandse Diabetes Federatie. De zorgwijzers zijn gebaseerd op de Zorgstandaard Diabetes, uitgegeven door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

'vragenlijst'

Vertrouwen in Diabetes Zelfzorg vragenlijst (VDZ) / Confidence in Diabetes Self-Care-CIDS)

Doel

Het meten van de mate van vertrouwen die diabetespatiënten type 1 hebben in dat ze diabetes specifieke zelfzorgactiviteiten kunnen uitvoeren (self-efficacy). Het gaat om de mate waarin men denkt dat men in staat is de activiteit uit te voeren en niet of men het daadwerkelijk doet.

Toelichting instrument

De VDZ/CIDS is een zelfrapportage-instrument. De vragenlijst bevat totaal 20 items c.q.gedragsbeschrijvingen volgend op de uitspraak “Ik denk dat ik in staat ben om…”. Items zijn verdeeld over 6 domeinen: emotionele problemen, angst voor glucosetekort, zelfvertrouwen, bezorgdheid/angst, depressie, zelfzorg gedrag. Per item scoort de patiënt op een 5-punts Likert schaal van 1 (nee, dat kan ik zeker niet) tot 5 (ja, dat kan ik zeker).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  In het instrument is een korte invulinstructie opgenomen, de persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, de vragen invullen.
 • Score/uitkomst:
  De totaalscore wordt berekend door de scores op alle items te sommeren en vervolgens te transformeren tot een schaal van 0-100. Hogere scores betekenen meer zelfvertrouwen
 • Benodigde tijd: ongeveer 4-7 minuten voor 20 items

Doelgroep(en)

Diabetes type 1
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie op: Meetinstrumenten Zorg
The confidence in diabetes self-care scale: psychometric properties of a new measure of diabetes-specific self-efficacy in Dutch and US patients with type 1 diabetes

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Instrument is direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst: Meetinstrumenten Zorg
VUmc: Vertrouwen in Diabetes Zelfzorg (VDZ)

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

van der Ven NC, Weinger K, Yi J, Pouwer F, Adèr H, van der Ploeg HM, Snoek FJ (2003)

Organisaties die werken met methode / instrument

De vragenlijst voor volwassenen wordt voornamelijk in onderzoekssetting gebruikt.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: januari 2016