Berichten

'vragenlijst'

Diabetes Management Self-Efficacy Scale (DMSES)

Doel

Het meten van iemands vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden of competenties t.a.v. de zorgactiviteiten. Het gaat om zelfzorgactiviteiten van diabetes type 2-patiënten die nodig zijn om met diabetes om te gaan: voeding, medicatie, beweging, voetcontrole, bloedsuikercontrole en verhelpen hypo/hyper. De DMSES meet twee dimensies van self-efficacy: zekerheid en moeilijkheidsgraad. (Self-efficacy: eigen effectiviteit of waargenomen competentie).

Toelichting instrument

De DMSES is een zelfrapportage-instrument. Het gaat om de self-efficacy op het moment van afname. Het instrument bevat 20 items waarop de patiënt op vijfpunt Likert schaal van waarschijnlijk niet (1) t/m zeker wel (5), kan scoren in hoeverre hij in staat (self-efficacy) is bepaalde acties uit te voeren.
Daarnaast bevat de Nederlandse versie van het instrument nog tien algemene vragen (geslacht, leeftijd, enz.) die optioneel kunnen worden gesteld.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  In het instrument is een korte invulinstructie opgenomen. De vragenlijst kan voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld. Voorwaarde is dat de persoon alleen, zonder hulp van anderen de vragen invult.
 • Score/uitkomst:
  Er zijn twee manieren om met de scores van het instrument om te gaan:
  1. Gemiddelde score berekenen per item en kijken of de gemiddelde score is toegenomen na verloop van tijd (voor- en nameting);
  2. De scores van alle items bij elkaar optellen, dus werken met de totaalscore van de lijst en daarmee op individueel niveau kijken wat de veranderingen zijn tussen voor- en nameting, dan wel de gemiddelde totaalscore op groepsniveau vergelijken tussen voor- en nameting.
 • Benodigde tijd: Vragenlijst invullen duurt 5 minuten

Doelgroep(en)

Diabetes type 2 (die geen insuline gebruiken)
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Verschillende anderstalige versies zijn gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie op: Meetinstrumenten Zorg
Nog niet gepubliceerd artikel m.b.t. verdere validatie Diabetes Management Self-Efficacy Scale:
Opvraagbaar bij J.J. van der Bijl, Hogeschool Inholland.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Kosten instrument

Gratis

Waar te vinden?

Vragenlijst DMSES

Ontwikkeld door / contactpersoon

J.J. van der Bijl, Hogeschool Inholland

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: januari 2016

'vragenlijst'

Vertrouwen in Diabetes Zelfzorg vragenlijst (VDZ) / Confidence in Diabetes Self-Care-CIDS)

Doel

Het meten van de mate van vertrouwen die diabetespatiënten type 1 hebben in dat ze diabetes specifieke zelfzorgactiviteiten kunnen uitvoeren (self-efficacy). Het gaat om de mate waarin men denkt dat men in staat is de activiteit uit te voeren en niet of men het daadwerkelijk doet.

Toelichting instrument

De VDZ/CIDS is een zelfrapportage-instrument. De vragenlijst bevat totaal 20 items c.q.gedragsbeschrijvingen volgend op de uitspraak “Ik denk dat ik in staat ben om…”. Items zijn verdeeld over 6 domeinen: emotionele problemen, angst voor glucosetekort, zelfvertrouwen, bezorgdheid/angst, depressie, zelfzorg gedrag. Per item scoort de patiënt op een 5-punts Likert schaal van 1 (nee, dat kan ik zeker niet) tot 5 (ja, dat kan ik zeker).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  In het instrument is een korte invulinstructie opgenomen, de persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, de vragen invullen.
 • Score/uitkomst:
  De totaalscore wordt berekend door de scores op alle items te sommeren en vervolgens te transformeren tot een schaal van 0-100. Hogere scores betekenen meer zelfvertrouwen
 • Benodigde tijd: ongeveer 4-7 minuten voor 20 items

Doelgroep(en)

Diabetes type 1
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd en betrouwbaar.
Meer informatie op: Meetinstrumenten Zorg
The confidence in diabetes self-care scale: psychometric properties of a new measure of diabetes-specific self-efficacy in Dutch and US patients with type 1 diabetes

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Instrument is direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Vragenlijst: Meetinstrumenten Zorg
VUmc: Vertrouwen in Diabetes Zelfzorg (VDZ)

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

van der Ven NC, Weinger K, Yi J, Pouwer F, Adèr H, van der Ploeg HM, Snoek FJ (2003)

Organisaties die werken met methode / instrument

De vragenlijst voor volwassenen wordt voornamelijk in onderzoekssetting gebruikt.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: januari 2016