Berichten

training

Scholing persoonsgerichte zorg (Hart voor de zaak)

Doel

De training Persoonsgerichte zorg bestaat uit drie groepstrainingen en individuele coachsessies waarin feedback op opnames van gesprekken wordt gegeven. Het trainingsteam bestaat uit een trainer, coach en trainingsacteur. Het accent in de training en coaching ligt op doen, daarvan leren en dat weer toepassen.

Toelichting instrument

Uitgangspunt van Hart voor de Zaak zijn de zes bouwstenen van persoonsgerichte consultvoering. Als coachingsconcept wordt Motiverend Oplossingsgericht Coachen gehanteerd. Verder wordt in overleg met de zorggroep gebruik gemaakt van bestaande ondersteunende instrumenten en methodieken, zoals Mijn Positieve Gezondheid voor de brede blik, Motivational Interviewing en de Patient Activation Measure voor het verkennen en versterken van zelfregie.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Met drie trainingen, twee individuele coachsessies en een afsluitende telefonische coaching helpt Van de Rijt zorgverleners om persoonsgerichte zorg in de praktijk te brengen.

Vorm

Individuele en groepstraining, telefonische coaching

Waar te vinden?

Hart voor de Zaak

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Dennis van de Rijt, Hart voor de Zaak

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Beter in Bommelerwaard

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

communicatie

Socratisch motiveren

Doel

Socratisch motiveren is een korte, krachtige methode die hulpverleners kunnen toepassen wanneer hun cliënt niet meewerkt aan gedragsverandering. Met de methode kunt u de motieven van de cliënt verduidelijken zonder daaraan een waardeoordeel te verbinden.

Toelichting instrument

Socratisch motiveren is een cognitieve en gedragstherapie. Stapsgewijs creëert u duidelijkheid over het probleem, onderzoekt u hoe bereid de cliënt is om zijn gedrag te veranderen en brengt u de consequenties van het probleem in kaart. U blijft dus niet trekken aan een dood paard. Juist met die houding brengt u een vastgelopen behandeling vaak toch weer in beweging.
De vijf stappen van socratische gespreksvoering:

 • Vast stellen van het probleem
 • Kennis maken. Levensmotieven helder maken. Functie van het probleem vaststellen.
 • Voor- en nadelen van het probleem op korte en lange termijn.
 • Moet er volgens cliënt iets veranderen? Weet hij het zeker? Twijfelt hij of wil hij het laten zoals het is?
 • Wil hij veranderen ? Hoe? Sluit aan bij referentiekader.
  Niet veranderen? Contact houden hoe het gaat.

Doelgroep(en)

Zorgverleners die worden geconfronteerd met ‘ongemotiveerde’ of ‘lastige’ cliënten en vastzittende of hopeloze hulpverleningssituaties.

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing gewenst
Workshop Socratisch Motiveren: Cure&Care Development

Vorm

Gespreksmethode

Waar te vinden?

‘Socratisch Motiveren’: boek van M. Appelman (gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut)
Boom Uitgevers Amsterdam, september 2014

Kosten instrument

N.v.t.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Niet bekend

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

communicatie

Motiverende gespreksvoering (MI)

Doel

Motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing, MI) is een directieve, maar cliëntgerichte methode om cliënten te helpen hun ambivalentie te overwinnen en hun intrinsieke motivatie te versterken, zodat zij in staat zijn hun gedrag te veranderen.

Toelichting instrument

 • Motiverende gespreksvoering is ontwikkeld voor het gebruik bij individuele cliënten. Het is een gidsende en doelgerichte gespreksstijl, waarbij de patiënt centraal staat en vanuit samenwerking de intrinsieke motivatie voor verandering van gedrag wordt uitgedaagd en versterkt.
 • Technieken kenmerkend voor motiverende gespreksvoering: reflectief luisteren; omgaan met weerstand; agenda bepalen en toestemming vragen; uitlokken van verandertaal.
 • Het gehanteerde model geeft inzicht in het veranderingsproces en de ontwikkeling die een persoon doormaakt, voordat hij daadwerkelijk bereid is te veranderen. Zes stadia van het veranderingsproces: 1.Voorbeschouwing (precontemplatie); 2.Overpeinzing (contemplatie); 3.Besluitvorming (voorbereiding); 4.Actie; 5.Onderhoud (consolidatie); 6.Terugval

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd en effectief

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing gewenst: Meerdaagse training gecombineerd met regelmatige herhaling en verdieping (borging). Supervisie, coaching on the job zijn goede interventies om de gespreksstijl meer eigen te maken en te borgen.

Vorm

Gespreksmethode

Waar te vinden?

 • Achtergrondinformatie / brochure over Motiverende gesprekstechnieken van Vilans, de principes en 10 praktische tips.
 • Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? (Literatuur search: Ned Jeugd Instituut. C. Bartelink 2013)
 • Meer informatie over scholing: Mintmed: Vereniging van Nederlandstalige trainers in motiverende gespreksvoering
 • Handboek over MI in het Nederlands: Stephen Rollnick, William R. Miller, Christopher C. Butler (2009), Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg, werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Ekklesia. ISBN 9789075569476

Kosten instrument

N.v.t.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Miller en Rollnick (2002)

Organisaties die werken met methode / instrument

Methode wordt in binnen diverse werkvelden toegepast, binnen zowel 1e lijn als 2e lijn.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016