Berichten

training

Workshop: De coachende huisarts t.b.v. jaargesprekken

Doel

De huisarts ontwikkelt zich tot een coachende zorgverlener t.b.v. samen beslissen en de patiënt eigen regie te laten nemen.

Toelichting

In deze workshop wordt getraind in coachende vaardigheden, middels het toepassen van hulpmiddelen om coachende zorgverlening vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Huisartsen

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Workshop: 1 dagdeel
Optioneel: individuele coaching in de vorm van het bijwonen van enkele jaargesprekken met aansluitende coaching.

Waar te vinden?

Workshop: de coachende huisarts
Binnenkort op de website (per 1 april 2016): Academie voor de coachende professional

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.
Contactpersoon: Karin Dubois – 0651250120

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

Toolkit / handreiking

Handreiking – Gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken

Doel

Het doel van de handreiking “Gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken” is het ondersteunen van het proces van gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken tussen een zorgprofessional in de huisartsenpraktijk (huisarts of praktijkondersteuner) en een patiënt met één of meerdere chronische aandoeningen.

Veel huisartsen en praktijkondersteuners zijn enthousiast over gezamenlijke besluitvorming, merkten het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, de koepel van de georganiseerde eerste lijn, na het publiceren van de handreiking Gezamenlijke besluitvorming. Maar in de praktijk blijkt er meer nodig dan een handreiking alleen. Ter ondersteuning ontwikkelden zij daarom daarnaast de leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg.

Toelichting

Deze handreiking gezamenlijke besluitvorming (aanpak) kent 4 fasen:

 • Voorbereiden consult
 • Samen doelen stellen:
  a Exploreren (patiëntperspectief)
  b Informeren (zorgverlenersperspectief)
  c Doelen formuleren
 • Samen zorgafspraken maken
  a Keuzeproces toelichten
  b Opties bespreken
  c Besluiten nemen
 • Afspraken uitvoeren en evalueren

Per onderdeel vindt u een korte uitleg, mogelijke acties van de zorgprofessional en verwijzingen naar voorbeelden van instrumenten/technieken. Ook bevat het document vier voorbeeld-casussen ter illustratie.

De verschillende instrumenten kunt u ook terugvinden in deze ‘Instrumentenkiezer’.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Huisarts
Praktijkondersteuner

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Handreiking, notitie

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

InEen, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Ondernemende Huisarts, het NHG, Huisartsopleiding VUmc en NCPF, en in opdracht van het Zorginstituut Nederland.
Contactpersonen:
Ramon Daniëls – PhD Zuyd Hogeschool
Frederik Vogelzang – Programmamanager InEen
Job den Boer – Nederlands Huisartsen Genootschap

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Artikel: Handreiking voor een persoonsgericht consult 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017