Berichten

groepsaanbod

Basiscursus ‘Leven met diabetes’ – DVN

Doel

Word wegwijs met diabetes type 2! Een cursus voor mensen met diabetes type 2 en hun partners, praktisch en boordevol tips die bijdragen aan voluit kunnen leven met diabetes en het versterken van de positie als patiënt.

Toelichting

 • De Cursus ‘Leven met Diabetes’ maakt deel uit van de ‘DiabetesSchool’ van Diabetesvereniging Nederland.
 • De ervaringen van anderen, gecombineerd met de inhoudelijke informatie, maken de cursus Leven met diabetes een boeiende en praktische cursus. Verschillende didactische werkvormen dagen de deelnemers uit na te denken over de eigen behandeling, leefstijl, voedingsgewoonten en acceptatie van de diabetes. Ook krijgt de deelnemers inzicht in de eigen gewoonten en gedrag door het maken van eenvoudige thuisopdrachten.
 • Betrokkenheid van professionals als huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, diëtiste.
 • Benodigde tijd: 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur

De basismodule van de cursus voorziet in de basiskennis die nodig is voor het leven met diabetes rond de volgende thema’s:

 • Voeding
 • Beweging
 • Medicatiegebruik
 • Overeenkomsten en verschillen in behandelmethoden
 • Omgang met zorgverlener

Doelgroep(en)

Diabetes type 2
Voor leden Diabetesvereniging Nederland (DVN). , niet-leden DVN, partners en ouders met kinderen met diabetes type 2

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

N.v.t.

Vorm

Cursus

Waar te vinden?

Kosten

Zie website DiabetesSchool van DVN: //www.dvn.nl/diabetes/diabetesschool.

Ontwikkeld door /contactpersoon

De cursus is ontwikkeld door DVN met inbreng van Hogeschool Utrecht en zorgprofessionals.

Na de cursus ‘Leven met diabetes’ kunnen de deelnemers modules volgen in de eigen regio over de thema’s voeding, beweging, leefstijl, medicatie, zelfcontrole, complicaties en de zorgverlener. Dit aanbod wordt binnenkort (medio 2016) ook in de cursusagenda opgenomen. Deze modules zijn geschikt voor mensen met alle typen diabetes, hun partners en ouders met een kind met diabetes.

Organisaties die werken met methode / instrument

N.v.t.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

Toolkit / handreiking

Handboek organisatie patiëntbijeenkomsten

Doel

Dit handboek bevat aanbevelingen en handvatten voor het organiseren van patiëntbijeenkomsten voor mensen met diabetes type 2 en partners om hen te motiveren de regie te nemen in hun zorgproces.

Toelichting instrument

Het handboek is chronologisch ingedeeld.

 • Beschrijving van de eerste, oriënterende fase;
 • Beschrijving van het organiseren en voorbereiden van de bijeenkomsten;
 • Beschrijving van de bijeenkomsten zelf en
 • Evaluatie en afronding.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips. Het is een verslag van ervaringen, indrukken en ideeën die zijn opgedaan met de pilotbijeenkomsten.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Patiëntvertegenwoordigers

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Handboek, 35 blz

Waar te vinden?

Handboek organisatie patiëntbijeenkomsten
De projectwebsite, waar naar verwezen wordt voor de bijlagen, is niet meer actief.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Diabetes Vereniging Nederland en Nationaal Actieprogramma Diabetes (2013)

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016