Berichten

gezamenlijke besluitvorming

Persoonlijke keuzehulp bij beslissingen

Doel

Deze persoonlijke keuzehulp geeft inzicht in aantal algemene zaken die van belang zijn bij het maken van keuze en helpt de patiënt bij het nemen van beslissingen voor bijvoorbeeld een medische behandeling.

Toelichting instrument

Deze keuzehulp is geschikt voor elke beslissing en kan daarom ook voor medische beslissingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de patiënt een besluit moet nemen rond zijn gezondheid of een medische behandeling. Er zijn ook ziektespecifieke keuzehulpen die geschikt zijn voor specifieke situaties.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  In deze keuzehulp wordt de patiënt door 4 stappen geleid. De patiënt kan de vragenlijst invullen ter voorbereiding op het consult met de arts.
 • Score/uitkomst:
  Door de vragen te beantwoorden kan de patiënt beter een besluit nemen. Ook wordt het duidelijker wat nog aan informatie en/of steun nodig is om een keus te maken.
 • Benodigde tijd:
  Invullen van de vragenlijst: afhankelijk van de situatie

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Vragenlijst

Waar te vinden?

Overige ziektespecifieke keuzehulpen:

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Vertaling: Carmen Kleinegris, Stichting NET-groep
Peep Stalmeier, Radboud UMC, Nijmegen

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het verhogen van de participatie van de patiënt bij de keuze van de behandeling de patiënten geruster zijn en minder vaak kiezen voor dure behandelingen.
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van keuzehulpen werkt:
– Meer mensen nemen een beslissing
– Verhoging van de kennis
– Beter en nauwkeuriger beeld van de werkelijke risico’s
– Beslissingen worden gemakkelijker genomen, met minder onzekerheid
– Geen verhoging van angst of spijt, en hoop blijft behouden
– Minder patiënten kiezen voor intensieve behandeling zoals grotere operaties

Meer achtergrond informatie over keuzehulpen in:

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening’ heeft tot doel om patiënten te ondersteunen bij het nemen van regie en om meer grip op hun aandoening en zorg te krijgen. Naast een algemene kaart voor mensen met een chronische aandoening, zijn er ook aandoeningspecifieke kaarten ontwikkeld.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De kaarten zijn zowel een handreiking voor patiënten als voor zorgverleners, waarbij de patiënt het voortouw neemt en de zorgverleners coacht en ondersteunt.
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Bedenk wat u wilt bereiken
 • Maak een actieplan
 • Denk na over wat u zelf wilt doen
 • Vraag naar e-health mogelijkheden
 • Vraag en zoek naar informatie
 • Ken uzelf

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Uit onderzoek in 2009 is gebleken dat patiënten positief oordelen over de handreiking en dat zij de tips en suggesties graag willen toepassen tijdens hun eigen behandeling.

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Samen een zorgplan maken bij een chronische ziekte – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Samen een zorgplan maken’ heeft tot doel patiënten te ondersteunen om samen met hun arts een individueel zorgplan te maken dat bij hen past. De tips gelden ook voor zorgverleners.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners  en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Vraag uw dokter naar het zorgplan
 • Denk na over wat u wilt bereiken
 • Maak een top 3
 • Bespreek met uw dokter waarvoor u wilt gaan
 • Maak samen een actieplan
 •  Volg samen of u uw doelen haalt

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken. Voor een patiënt bij een fysiotherapeut gelden bijvoorbeeld andere tips dan voor iemand die in de huisartsenpraktijk komt.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Samen beslissen behandeling – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Samen beslissen’ heeft tot doel patiënten te ondersteunen om samen met hun dokter een behandeling te kiezen die bij hen past. De tips gelden ook voor zorgverleners.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners  en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direcr inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Vraag uitleg over uw ziekte of aandoening
 • Vraag naar verschillende behandelingen
 • Vraag naar voor- en nadelen van de verschillende behandelingen
 • Zoek informatie over uw ziekte
 • Bedenk wat u zelf wilt
 • Bespreek uw wensen met uw arts

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken. Voor een patiënt bij een fysiotherapeut gelden bijvoorbeeld andere tips dan voor iemand die in de huisartsenpraktijk komt.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Verhalen uit de praktijk: Samen beslissen met de dokter

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

individueel aanbod

DIEP – Diabetes Interactief Educatie Programma

Doel

Diabetes Interactief Educatie Programma oftewel DIEP is een interactief internetprogramma (website) met informatie over diabetes, die zelfmanagement door de patiënt wil bevorderen en het contact tussen zorgverlener en patiënt wil ondersteunen.

Toelichting instrument

DIEP betreft een website op maat (toegepast op situatie van de patiënt en de actieve betrokkenheid van de patiënt) als ondersteunend element ingebed in contact met de zorgverlener. Het programma zal het meest effect opleveren wanneer het als structureel onderdeel van educatie door de zorgverlener ingezet wordt, samen met het gebruik van de hulpmiddelen in het programma zoals het werkboek.

Hoe in de praktijk te gebruiken: Informatie voor de zorgverlener

 • Welke onderwerpen wilt u dat uw patiënt thuis doorneemt?
 • Overzicht patiënt afspraakvoorbereidings- formulieren per hoofdstuk
 • Leefstijlcoach uitleg en overzicht

Doelgroep(en)

Diabetes type 2

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Onder de naam DIEP@work worden trainingen verzorgd aan zorgprofessionals om met dit e-health programma educatie te kunnen verzorgen aan diabetespatiënten. DIEP@work is gefundeerd op motivational interviewing en gaat uit van een actieve betrokkenheid en participatie van de patiënt in diens behandeling. (navraag doen of training nog aangeboden wordt)

Vorm

e-health / website met zeer uitgebreide informatie over diabetes; in leesversie en gesproken versie; met afdrukbare tekst, overzichten en infobladen; met plaatjes, video’s en ABC/ zoekfunctie en een interactieve digitale leefstijlcoach.

Waar te vinden?

Diabetes Interactief Educatie Programma – DIEP

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Het programma is ontwikkeld vanuit het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit van Maastricht, met steun van diverse organisaties. Diabetes Interactief Educatie Programma volgt de Nederlandse richtlijnen voor goede diabeteszorg en wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Klik hier voor meer informatie

Organisaties die werken met methode / instrument

Academisch Ziekenhuis Maastricht: -azM / Maastricht UMC+

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

gezamenlijke besluitvorming

3 goede vragen

Doel

Hulpmiddel voor de patiënt om met de behandelaar in gesprek te gaan over de behandeling en over de keuzemogelijkheden.

Toelichting instrument

‘3 goede vragen’ stimuleert het gesprek tussen arts en patiënt met als doel: samen beslissen. ‘Samen beslissen’ betekent dat de patiënt samen met zijn arts beslist over welke zorg het beste bij hem past. De arts geeft de patiënt informatie over de mogelijkheden, de medische voor- en nadelen. De patiënt bespreekt samen met de arts wat dit betekent voor zijn situatie en wat zijn persoonlijke voorkeur is.

Hoe in de praktijk te gebruiken:

 • De patiënt kan, als hulp om met zijn arts zaken op een rijtje te krijgen tijdens het consult, gebruik maken van de hulpmiddelen folder, visitekaartje of ansichtkaart met daarop de drie volgende vragen:
  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Doelgroep(en)

Generiek
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Onderzoek loopt (2016), wordt momenteel getest door Patiëntenfederatie NPCF en RadboudUMC

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder, visitekaartje of ansichtkaart

Waar te vinden?

Informatief filmpje: Bij de dokter? Drie goede vragen

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF,
Federatie Medisch Specialisten

Organisaties die werken met methode / instrument

RadboudUMC
Ziekenhuis Bernhoven

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Thuisarts.nl

Doel

De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.

Een onderdeel van de website is het ‘Keuzehulp overzicht’ met 12 verschillende keuzehulpen.

Toelichting instrument

Thuisarts.nl is samengesteld door een team onder leiding van de sectie Voorlichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Sinds juni 2016 bevat de website ook onafhankelijke informatie over medisch-specialistische zorg en is er informatie beschikbaar over een aantal specifieke aandoeningen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Huisartsen gebruiken de website Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.
 • Kan door de patiënt gebruikt worden om: om gezond te blijven; klachten zelf aan te pakken; wanneer men zich afvraagt wanneer naar de huisarts te gaan; als voorbereiding op een gesprek met de huisarts; uitleg en adviezen na te lezen na een bezoek aan de huisarts; opzoeken van meer informatie over een onderwerp.
 • Informatie kan opgezocht worden op drie manieren:
  – op alfabet via de letterbalk
  – met een zoekwoord
  – op lichaamsdeel

Doelgroep(en)

Generiek

Validatie en effectiviteit

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.  De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap.
Voor meer informatie: Hoe betrouwbaar is de informatie?

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Website

Waar te vinden?

Website: Thuisarts.nl

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

NHG

Organisaties die werken met methode / instrument

Vele huisartspraktijken.

Voor huisartsen heeft het NHG een toolkit samengesteld om Thuisarts.nl onder de aandacht te brengen bij patiënten. De toolkit bevat het Thuisarts.nl logo, banners en teksten die kunnen worden gedownload en geplaatst op eigen website of brieven.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016