Berichten

training

Opleiding Leefstijlcoach

Doel

De opleiding tot leefstijlcoach  is er opgericht (zorg of sport) professionals op te leiden tot een allround leefstijlcoach. De leefstijlcoach heeft niet alleen kennis van een gezonde leefstijl maar heeft een gereedschapskist vol technieken, interventies en goede vragen om mensen naar een blijvende gedragsverandering te begeleiden. De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is een post-hbo-opleiding tot leefstijlcoach.

Toelichting

  • Opleiding:
    De opleiding bestaat uit 3 modules met als thema ‘Coach jezelf’, ‘Coach de ander’ en ‘Coach de groep’. Deze thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan.
  • Benodigde tijd:
    De opleiding duurt ruim 1 jaar en bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De werkbelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-12 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van (groeps)opdrachten.

Doelgroep(en)

  • Professionals in de zorg of de sport op hbo-niveau (diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, hbo-v’ers en praktijkondersteuners)
  • Professionals met een relevante opleiding op mbo-4-niveau (CIOS-sportdocenten, verpleegkundigen en voedingsconsulenten) met voldoende praktijkervaring.

Validatie en effectiviteit

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ zijn deze driejarige proef in februari 2014 gestart. De pilot wordt wetenschappelijk geëvalueerd door o.a. Universiteit Maastricht.

Vorm

Opleiding: geaccrediteerde post HBO-opleiding voor leefstijlcoaches.

Waar te vinden?

Academie voor leefstijl en gezondheid

Kosten opleiding

De kosten voor de opleiding bedragen €4.380,00  exclusief BTW (21%) en exclusief examenkosten, materialen en literatuur. Zie website Academie voor leefstijl en gezondheid.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Academie voor Leefstijl en Gezondheid: info@avleg.nl

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Zorroo;
Zorggroep Parkstad

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

methode

Pilot Leefstijlcoaching, individuele begeleiding en groepsbegeleiding

Doel

Een driejarige proef / pilot waarbij patiënten leefstijlcoaching krijgen aangeboden om chronische ziekten te voorkomen of te stabiliseren. De leefstijlcoach komt in beeld wanneer leefstijladviezen niet voldoende blijken en intensievere begeleiding nodig is.

Toelichting

Patiënten met (een hoog risico op) een chronische aandoening (diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas) gerelateerd aan de leefstijl die extra begeleiding krijgen op het gebied van beweging en voeding. Het programma bestaat uit 8 groeps- en 4 individuele bijeenkomsten in een tijdsbestek van 32 weken (de groepsbijeenkomsten bestaan uit 10 – 12 personen en duren 1,5 uur). De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en is gericht op een duurzamere verandering van gedrag en leefstijl. Deelnemers die hiermee niet voldoende geholpen zijn krijgen extra individuele sessies met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach zal tevens een belangrijke rol spelen in de verbinding met het gemeentelijk sport- en beweegaanbod.

Doelgroep(en)

Diabetes type 2;
Hart-en vaatziekten;
Obesitas

Validatie en effectiviteit

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ zijn deze driejarige proef in februari 2014 gestart. De pilot wordt wetenschappelijk geëvalueerd door o.a. Universiteit Maastricht. Naar aanleiding van de resultaten besluit de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) of leefstijlcoaching een vaste plek krijgt in de basisverzekering.

De doelstelling van deze studie is om de implementatie van de HBO-opgeleide leefstijlcoach als regievoerder binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventie te monitoren in termen van proces (instroom, kwaliteit, barrières, compliance, competenties, patiënttevredenheid) en effect (motivatieverandering, gedragsverandering, verandering in lichaamssamenstelling, kwaliteit van leven).

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Opleiding tot leefstijlcoach gewenst.

Vorm

Pilot in drie regio’s

Waar te vinden?

Kosten instrument

Niet bekend

Ontwikkeld door /contactpersoon

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ.

Organisaties die werken met methode / instrument

In de regio Oosterhout (Zorggroep ZORROO) en Parkstad (Zorggroep HOZL) richt de leefstijlcoach zich op volwassenen met (een hoog risico op) chronische aandoeningen. In Den Bosch richt de leefstijlcoach zich op kinderen tot 18 jaar met fors overgewicht en obesitas.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend.

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

Richtlijn - advies

Zorgmodules Leefstijl 2015 – NHG

Doel

In de Zorgmodules Leefstijl (2015) staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema’s roken, alcohol, voeding en bewegen, voor de huisarts en andere zorgverleners.

Toelichting

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn.

De inleidende hoofdstukken van de ‘Leefstijlmodules’ gaan in op algemene aspecten die bij elke vorm van leefstijladvisering aan de orde zijn zoals:  motiverende gespreksvoering, stimuleren van zelfmanagement, samenwerkingsafspraken, sociale kaart. Ook het aankaarten, inventariseren en evalueren van leefstijlproblematiek komt in de inleidende hoofdstukken aan de orde.

Doelgroep(en)

Zorgverleners: huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en zorggroepen.

Validatie en effectiviteit

In de modules is kennis uit relevante NHG-Standaarden en zorgmodules gebundeld en per thema zijn doel, doelgroep, betrokken zorgverleners en praktische richtlijnen voor diagnostiek en behandeling uitgewerkt.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Richtlijn / zorgmodule met aansluiting op:

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

NHG in samenwerking met diverse organisaties

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Overzicht online interventies leeftstijl

Doel

Informeren van de huisarts of praktijkondersteuner naar welke online interventie of app hij een patiënt kan doorverwijzen die iets wil doen aan zijn leefstijl?

Toelichting instrument

In dit overzicht staan Nederlandstalige online interventies voor volwassenen op een rij. Het kan gaan om een app of om een programma of cursus op internet. Deze toepassingen kunnen patiënten helpen om meer te bewegen, gezonder te eten, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken of depressieklachten te verminderen.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

In het overzicht is aangegeven welke interventies een erkenning hebben van de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies (van RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie en NISB).

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Brochure in PDF

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Het overzicht is samengesteld door de partners van het project Preventie in de Buurt: het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, RIVM Centrum Gezond Leven, Pharos en het Trimbos-instituut

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

Laaggeletterdheid

Handreiking – Leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden – NHG

Doel

Handreiking voor zorgverleners waar bij de leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden op gelet dient te worden.

Toelichting instrument

Bij leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden ontstaat soms de indruk dat de adviezen niet overkomen of niet worden opgevolgd. Onderzoek toont ook aan dat deze groepen minder succesvol zijn bij afvallen, bewegen en stoppen met roken.

Tips voor leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden wordt gegeven over de volgende aspecten:
– Achtergrond en referentiekader van de patiënt
– Afstemming van de communicatie
– Aanpassing aan de leefwereld van de patiënt
– Patiëntgericht werken
– Organisatie van groepsbijeenkomsten
– Tips over handige websites en verdere verdieping.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Brochure – 2 A4

Waar te vinden?

Leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden – NHG

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

© 2015 Nederlands Huisartsen Genootschap

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Meer informatie en voorbeelden: website: www.huisarts-migrant.nl
Platform voor huisartsen met vragen over zorg en gezondheid voor migranten,- asielzoekers,- en vluchtelingenpatiënten

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016