Berichten

Laaggeletterdheid

Taalverkenner zorg

Doel

Een hulpmiddel voor zorginstellingen om op een snelle en eenvoudige manier mensen op het spoor te kunnen komen die moeite hebben met lezen.

Toelichting instrument

Taalverkenner zorg gaat over een patiëntenfolder met informatie over diabetes. Het bevat een informatieve tekst en bijbehorende vragen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Uitreiken van de folder bijj de intake van nieuwe patiënten of in de wachtkamer. De Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst op papier en zes vragen.
 • Benodigde tijd:
  De screening duurt 3 tot 5 minuten.

Doelgroep(en)

Diabetes
Volwassenen

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder

Waar te vinden?

 • Taalverkenner zorg
 • Informatie over andere eenvoudig inzetbare instrumenten die in maximaal 15 minuten een indicatie geven of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te kunnen komen: Basismeters

Kosten instrument

Gratis
‘Taal voor het leven’ gaat graag in gesprek om te adviseren hoe uw organisatie het meest profijt kan hebben van een van deze instrumenten.

Ontwikkeld door /contactpersoon

De Taalverkenner is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.
Contactpersoon: Michiel Sträter, via 070 762 08 68

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Al meer dan 400 organisaties werken met de Taalmeter of een ander screeningsinstrument voor basisvaardigheden.
Meer informatie: Ervaringen van een aantal organisaties.

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

Laaggeletterdheid

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen bij volwassen Nederlanders

Doel

Hulpmiddel voor het herkennen van signalen en veelgebruikte smoezen die duiden op een taalachterstand. De herkenningswijzer geeft handvatten en tips om dit te herkennen, begrip te tonen en het probleem bespreekbaar te maken (2010).

Toelichting instrument

Laaggeletterden verbergen vaak dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, omdat zij zich daarvoor schamen. Om hen te kunnen helpen is het belangrijk dat zorgverleners kenmerken van laaggeletterdheid herkennen.

Korte informatie over:

 • Herkent u de signalen?
 • Herkent u de volgende uitspraken?
 • Wat kunt u doen?

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar
(zie ook: workshop Herkennen van laaggeletterdheid in uw organisatie)

Vorm

Folder / boekenleggerformaat

Waar te vinden?

Herkenningswijzer algemeen
Herkenningswijzer voor artsen

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

De Taalverkenner is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.

Organisaties die werken met methode / instrument

Breed verspreid binnen verschillende sectoren: gemeente, gezondheidszorg

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 • ‘U houdt de folder op zijn kop’.  I. Lutke Schipholt / Medisch Contact /2010
  Laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen.
  Wie niet kan lezen en schrijven, leeft ongezonder en komt dus sneller bij de dokter terecht. En die geeft weer informatie mee waar de laaggeletterde weinig mee kan. Aan artsen de taak om analfabetisme te herkennen.
  Lees verder

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

Laaggeletterdheid

Toolkit ‘Gezonde Taal, omgaan met laaggeletterdheid in de zorg’

Doel

De toolkit biedt zorgverleners informatie over de risico’s voor patiënten en misverstanden die kunnen ontstaan als patiënten onvoldoende geletterd zijn. Daarnaast bevat de toolkit richtlijnen voor begeleiding van patiënten en een methode waarmee poliklinieken hun proces beter kunnen inrichten op laaggeletterden.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  de toolbox bestaat uit een aantal losse kaarten en praktische hulpmiddelen die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden.  De zorgverlener kiest zelf hoe en waarmee hij aan de slag gaat. Aan de hand van vragen over wat de zorgverlener wil bereiken, krijgt hij advies over de in te zetten hulpkaarten en/of hulpmiddelen.
 • Inhoud:  De toolkit bevat drie soorten kaarten:
  – Laaggeletterdheid in de zorg (2 kaarten)
  – Zicht op laaggeletterdheid (4 kaarten)
  – Aan de slag (3 kaarten)

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Verschillende advieskaarten met een handleiding

Waar te vinden?

Webpagina Toolkit Gezonde Taal – UMC
Toolkit Gezonde Taal (PDF)
Handleiding Toolkit Gezonde Taal

Kosten instrument

Gratis

Contactpersoon

Mw J. van der Giessen, afd. Patiëntencommunicatie (tekstadvies en onderzoek)
tel: 088 75 587 19 (dinsdag en donderdag aanwezig)

Organisaties die werken met methode / instrument

In gebruik bij UMC Utrecht.
Voor meer informatie: UMC Utrecht Gezondheidsvaardigheden

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016