Berichten

communicatie

Filmpjes over een effectief persoonsgericht consult

Doel

Drie korte filmpjes voor zorgverleners over het voeren van een effectief persoonsgericht consult.

Toelichting

Drie filmpjes in totaal ongeveer 15 minuten: Een voorbeeld situatie tussen een diabetespatiënt en een huisarts:

 • Deel 1: ‘thuis’;
 • Deel 2: ‘in de spreekkamer’;
 • Deel 3: ‘na het consult’.

Een goede voorbereiding van de zorgverlener en de patiënt, het samen bepalen van de gespreksonderwerpen en andere kenmerken van persoonsgerichte zorg komen aan bod.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Video

Waar te vinden?

Filmpjes effectief persoonsgericht consult

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Vilans

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Wachtkamerfilm Zelfmanagement

Doel

Korte voorlichtingsfilm die patiënten kennis laat maken met zelfmanagement, die patiënten bewust maakt dat ze zelf aan hun gezondheid kunnen werken, bijvoorbeeld door gezond te eten en te bewegen.

Toelichting instrument

Film zonder geluid, met eenvoudig taalgebruik en begrijpelijk voor iedereen (2012).

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Deze voorlichtingsfilm is geschikt om bijvoorbeeld in de wachtkamer te tonen.

Doelgroep(en)

Generiek
Laaggeletterden

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Video van 2.16 minuten

Waar te vinden?

Video

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Vilans, Zorggroep Cohesie, gezondheidscentrum Withuis, Robuust, CZ en VGZ

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Cohesie
Gezondheidscentrum Withuis

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Filmpjes met uitleg over diabetes

Doel

Zeven onderwerpen worden in korte filmpjes uitgelicht waarbij de eerste vijf video’s op heldere wijze uitleggen waar het bij type 2 diabetes en de behandeling om gaat. De filmpjes zijn onderdeel van DIEP, een interactief internetprogramma (website) met informatie over diabetes, dat zelfmanagement van patiënten ondersteunt (2013).

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Binnen het educatieve programma DIEP zijn de korte filmpjes te bekijken, met een verwijzing naar de pagina binnen DIEP waar meer informatie te vinden is. De link naar de video’s kan via de website rechtstreeks naar een e-mail adres verzonden worden.
 • De onderwerpen van de 7 filmpjes:
  1. Virtueel bezoek door het lichaam in normale omstandigheden
  2. Virtueel bezoek door het lichaam bij diabetes
  3. Vaatschade en gevolgen
  4. Glucoseverlagende medicatie
  5. De drie pijlers van de behandeling
  6. Instructievideo: insuline toediening
  7. Instructievideo zelfcontrole

Doelgroep(en)

Diabetes type 2
Volwassenen
Laaggeletterden

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Filmmateriaal / video

Waar te vinden?

De 7 video’s in het programma DIEP

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

© Diabetes Interactief Educatie Programma
Zie voor meer informatie DIEP

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

individueel aanbod

DIEP – Diabetes Interactief Educatie Programma

Doel

Diabetes Interactief Educatie Programma oftewel DIEP is een interactief internetprogramma (website) met informatie over diabetes, die zelfmanagement door de patiënt wil bevorderen en het contact tussen zorgverlener en patiënt wil ondersteunen.

Toelichting instrument

DIEP betreft een website op maat (toegepast op situatie van de patiënt en de actieve betrokkenheid van de patiënt) als ondersteunend element ingebed in contact met de zorgverlener. Het programma zal het meest effect opleveren wanneer het als structureel onderdeel van educatie door de zorgverlener ingezet wordt, samen met het gebruik van de hulpmiddelen in het programma zoals het werkboek.

Hoe in de praktijk te gebruiken: Informatie voor de zorgverlener

 • Welke onderwerpen wilt u dat uw patiënt thuis doorneemt?
 • Overzicht patiënt afspraakvoorbereidings- formulieren per hoofdstuk
 • Leefstijlcoach uitleg en overzicht

Doelgroep(en)

Diabetes type 2

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Onder de naam DIEP@work worden trainingen verzorgd aan zorgprofessionals om met dit e-health programma educatie te kunnen verzorgen aan diabetespatiënten. DIEP@work is gefundeerd op motivational interviewing en gaat uit van een actieve betrokkenheid en participatie van de patiënt in diens behandeling. (navraag doen of training nog aangeboden wordt)

Vorm

e-health / website met zeer uitgebreide informatie over diabetes; in leesversie en gesproken versie; met afdrukbare tekst, overzichten en infobladen; met plaatjes, video’s en ABC/ zoekfunctie en een interactieve digitale leefstijlcoach.

Waar te vinden?

Diabetes Interactief Educatie Programma – DIEP

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Het programma is ontwikkeld vanuit het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit van Maastricht, met steun van diverse organisaties. Diabetes Interactief Educatie Programma volgt de Nederlandse richtlijnen voor goede diabeteszorg en wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Klik hier voor meer informatie

Organisaties die werken met methode / instrument

Academisch Ziekenhuis Maastricht: -azM / Maastricht UMC+

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016