In de categorie ‘zorgproces’ vindt u de instrumenten die tijdens zorgproces kunnen worden ingezet.. Enerzijds instrumenten die de patiënt op eigen initiatief kan gebruiken (voorlichtingsmateriaal en instrumenten om zelf een consult voor te bereiden), anderzijds instrumenten die de zorgverlener ondersteunen in zijn coachende rol.

 • Voorlichtingsmateriaal

  In deze categorie vindt u voorlichtingsmateriaal, direct te gebruiken door de patiënt om zijn kennis te vergroten of om te gebruiken in het dagelijks leven zonder ondersteuning van een zorgverlener. Bijvoorbeeld filmpjes voor de patiënt om zijn kennis te verrijken, websites met patiënteninformatie.

 • Voorbereiding consult

  In deze categorie vindt u instrumenten die de patiënt ondersteunen bij het zo goed mogelijk voorbereiden van een consult met de zorgverlener.

 • Individueel aanbod

  In deze categorie vindt u instrumenten die de zorgverlener kan inzetten ter ondersteuning van het zelfmanagement van de individuele patiënt. De zorgverlener heeft daarbij een actieve coachende rol en ondersteunt de individuele patiënt bij het ‘managen’ van zijn chronische aandoening.

 • Groepsaanbod

  In deze categorie vindt u groepseducatieprogramma’s, gericht op de ondersteuning van het zelfmanagement van de patiënt, waarin de begeleider van de groep / zorgverlener een coachende en ondersteunende rol heeft.