Berichten

e-health app

Mirro

Doel

De online (zelfhulp) modules van mirro helpen bij het herkennen, aanpakken en het later opnieuw voorkomen van diverse psychische klachten.

Toelichting instrument

De online (zelfhulp) modules van mirro helpen bij het herkennen, aanpakken en het later opnieuw voorkomen van diverse psychische klachten. De modules bestaan uit psycho-educatie, oefeningen, ervaringsverhalen, tests en tips, en zijn laagdrempelig en actiegericht. Er zijn in totaal 17 verschillende thema’s, waaronder relatieproblemen, geldzorgen, depressie, slaapproblemen en burn-out klachten.

De behandelaar nodigt de cliënt uit voor de gewenste module. Mirro werkt daarnaast met een voucherpakket waarmee cliënten anoniem aan de slag met de oefeningen, video’s en ervaringsverhalen op alle 17 beschikbare zelfhulp modules.

Ook kunnen patiënten zelfstandig aan de slag met online zelfhulp. Iedere module bestaat uit een gratis zelftest en algemene informatie over het thema. Voor oefeningen, extra uitleg en ervaringsverhalen betalen gebruikers € 7,- voor één jaar premium gebruik van alle beschikbare modules, anoniem.

Doelgroep(en)

Volwassenen
Mensen met somberheids en depressieve klachten

Validatie en effectiviteit

De inhoud van de modules is ontwikkeld door GGZ-professionals met specifieke expertise op het thema. Er is hierbij gebruik gemaakt van inzichten uit behandelvormen die in de dagelijkse GGZ-praktijk worden toegepast, zoals ACT (Acceptance en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Training e-Mental Health in de huisartsenpraktijk voor psycholoog, huisarts of POH GGZ is mogelijk via mirro.

Vorm

Website met online modules

Waar te vinden?

Website: Mirro.nl

Kosten instrument

Voor oefeningen, extra uitleg en ervaringsverhalen betalen gebruikers – zonder verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk of voucher van de werkgever – voor één jaar premium gebruik van alle beschikbare modules € 7,-.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Stichting mirro is een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. Meer informatie over mirro.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

e-learning

Wat er toe doet

Doel

Wat er toe doet helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Het instrument is ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep en kan worden ingezet voordat hart- en vaatpatiënten een gesprek aangaan en keuzes maken over hun gezondheid. De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten.

Toelichting instrument

Met Wat er toe doet doorlopen gebruikers vier 4 vragen in ongeveer 5 minuten. Ze gaan naar de website van Wat er toe doet en beantwoorden de volgende vragen:

 1. Wat is voor mij belangrijk in het leven?  >  U kiest maximaal 3 onderwerpen.
 2. Wat is nu voor mij belangrijk in het leven?  >  U kiest uit de 3 onderwerpen er 1.
 3. Wat wil ik kunnen doen? > U geeft een korte omschrijving.
 4. Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen? > U selecteert maximaal 2 onderdelen.

Na het beantwoorden van deze vragen krijgt een gebruiker een handig overzicht dat hij kan printen, opslaan en mailen. Het overzicht kunnen hartpatiënten en hun naasten gebruiken voor gesprekken met hun zorgverleners.

Doelgroep(en)

Hart- en vaatpatiënten
Naasten en familieleden

Validatie en effectiviteit

De toepassing van Wat er toe doet is breed, bijvoorbeeld als voorbereiding op behandelkeuzes (medicijnen, wel of niet (meer) opereren), een individueel zorgplan of een gesprek over leefstijlaanpassing of revalidatie.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Wat er toe doet kan zelfstandig gebruikt worden door patiënten en hun naasten. Zij hebben geen training of opleiding nodig.

Vorm

Website

Waar te vinden?

Watertoedoet.info

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Hart- en Vaatgroep, Inge van den Broek (I.vandenBroek@hartenvaatgroep.nl)

Organisaties die werken met methode / instrument

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Ervaring van hartpatiënt Netty met Wat er toe doet

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

e-health app

‘Kleur je leven’ – online behandelprogramma

Doel

Een zelfhulpcursus voor mensen met somberheidsklachten. Vroegtijdige behandeling van somberheidsklachten leidt tot afname van  klachten en het voorkomen van een depressie.

Toelichting instrument

Kleurjeleven.nl is een effectief, online behandelprogramma voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten met begeleiding op afstand door een psycholoog.  Kan aangeboden worden ism externe psycholoog, maar ook door huisarts of praktijkondersteuner GGZ in de huisartspraktijk.

Het programma bestaat uit 8 lessen met bijbehorende oefeningen en huiswerk. De cliënt volgt 1 les per week op een voor hem geschikt moment. De lessen bestaan uit schriftelijke en gesproken informatie, korte films, animaties en opdrachten. Daarnaast houdt de cliënt een stemmingsdagboek bij. De huisarts of POH-GGZ begeleidt de cliënt bij het volgen van het programma. Het programma is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

Doelgroep(en)

Volwassenen
Mensen met somberheids en depressieve klachten

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd en effectief
Erkend als bewezen effectief door: Loket Gezond Leven Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Coaching binnen programma door psycholoog, huisarts of POH GGZ

Vorm

Website met online behandelprogramma

Waar te vinden?

Website: Kleur je leven

Kosten instrument

Voor cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het programma wanneer het aangeboden wordt door de huisartsenpraktijk.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Ontwikkeld door Trimbos instituut, aangeboden door Mentalshare Direct, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Het doel van Mentalshare Direct is het toegankelijk maken van digitale zorg (ook wel e-mental health genoemd) en bewezen online programma’s voor zoveel mogelijk mensen met psychische problemen.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Evaringen van cliënten

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

Overzicht - lijst

Inventarisatie Individuele Zorgplannen

Doel

Website /toolkit met diverse individuele zorgplannen, zorgleefplannen van verschillende organisaties.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Via de zoekfilters kunt u zoeken op een zorgplan voor specifieke ziekten, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten (CVRM). Ook kunt u een voorbeeld van een zorgplan vinden die breder van opzet is: een generiek zorgplan voor alle chronisch zieken en ouderen met multimorbiditeit en digitale zorgplannen die ingebed zijn in een patiëntenportaal of online zorgplatform

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct beschikbaar

Vorm

Website / Toolbox onderdeel van Kennisplein Chronische Zorg

Waar te vinden?

Inventarisatie Individuele Zorgplannen

Kosten instrument

Website: vrij toegankelijk

Ontwikkeld door /contactpersoon

Vilans

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Medicatiegebruik: ‘Kunt u dat even uitleggen?’

Doel

Een landelijke campagne om goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten te bevorderen door het aanbieden van begrijpelijke medicijninformatie.

Toelichting instrument

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. De website www.apo.nl biedt begrijpelijke medicijninformatie en een kijkje in het leven van een laaggeletterde. Onderdelen van de website:

 • Uitleg in beeld – Verschillende instructies, bv zonodig innemen, inhaleren, 1,2 of 3 maal daags, met voedsel etc uitgelegd m.b.v. een kort filmpje of gesproken woord
 • Top 10 moeilijke woorden – woordenboek met mogelijkheid tot gesproken uitleg
 • Verhalen van drie mensen die problemen hebben met lezen
 • Boek: Kunt u dat even uitleggen?

Doelgroep(en)

Generiek
Laaggeletterden

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Website met uitleg in beeld en gesproken tekst.

Waar te vinden?

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

KNMP en Pharos

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

De website bevat meerdere filmpjes die inzicht geven een kijkje in het leven van een laaggeletterde en laten het belang van taalvaardigheid voor juist medicatiegebruik zien.

 

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

individueel aanbod

DIEP – Diabetes Interactief Educatie Programma

Doel

Diabetes Interactief Educatie Programma oftewel DIEP is een interactief internetprogramma (website) met informatie over diabetes, die zelfmanagement door de patiënt wil bevorderen en het contact tussen zorgverlener en patiënt wil ondersteunen.

Toelichting instrument

DIEP betreft een website op maat (toegepast op situatie van de patiënt en de actieve betrokkenheid van de patiënt) als ondersteunend element ingebed in contact met de zorgverlener. Het programma zal het meest effect opleveren wanneer het als structureel onderdeel van educatie door de zorgverlener ingezet wordt, samen met het gebruik van de hulpmiddelen in het programma zoals het werkboek.

Hoe in de praktijk te gebruiken: Informatie voor de zorgverlener

 • Welke onderwerpen wilt u dat uw patiënt thuis doorneemt?
 • Overzicht patiënt afspraakvoorbereidings- formulieren per hoofdstuk
 • Leefstijlcoach uitleg en overzicht

Doelgroep(en)

Diabetes type 2

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Onder de naam DIEP@work worden trainingen verzorgd aan zorgprofessionals om met dit e-health programma educatie te kunnen verzorgen aan diabetespatiënten. DIEP@work is gefundeerd op motivational interviewing en gaat uit van een actieve betrokkenheid en participatie van de patiënt in diens behandeling. (navraag doen of training nog aangeboden wordt)

Vorm

e-health / website met zeer uitgebreide informatie over diabetes; in leesversie en gesproken versie; met afdrukbare tekst, overzichten en infobladen; met plaatjes, video’s en ABC/ zoekfunctie en een interactieve digitale leefstijlcoach.

Waar te vinden?

Diabetes Interactief Educatie Programma – DIEP

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Het programma is ontwikkeld vanuit het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit van Maastricht, met steun van diverse organisaties. Diabetes Interactief Educatie Programma volgt de Nederlandse richtlijnen voor goede diabeteszorg en wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Klik hier voor meer informatie

Organisaties die werken met methode / instrument

Academisch Ziekenhuis Maastricht: -azM / Maastricht UMC+

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Thuisarts.nl

Doel

De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.

Een onderdeel van de website is het ‘Keuzehulp overzicht’ met 12 verschillende keuzehulpen.

Toelichting instrument

Thuisarts.nl is samengesteld door een team onder leiding van de sectie Voorlichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Sinds juni 2016 bevat de website ook onafhankelijke informatie over medisch-specialistische zorg en is er informatie beschikbaar over een aantal specifieke aandoeningen.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Huisartsen gebruiken de website Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.
 • Kan door de patiënt gebruikt worden om: om gezond te blijven; klachten zelf aan te pakken; wanneer men zich afvraagt wanneer naar de huisarts te gaan; als voorbereiding op een gesprek met de huisarts; uitleg en adviezen na te lezen na een bezoek aan de huisarts; opzoeken van meer informatie over een onderwerp.
 • Informatie kan opgezocht worden op drie manieren:
  – op alfabet via de letterbalk
  – met een zoekwoord
  – op lichaamsdeel

Doelgroep(en)

Generiek

Validatie en effectiviteit

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.  De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap.
Voor meer informatie: Hoe betrouwbaar is de informatie?

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Website

Waar te vinden?

Website: Thuisarts.nl

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

NHG

Organisaties die werken met methode / instrument

Vele huisartspraktijken.

Voor huisartsen heeft het NHG een toolkit samengesteld om Thuisarts.nl onder de aandacht te brengen bij patiënten. De toolkit bevat het Thuisarts.nl logo, banners en teksten die kunnen worden gedownload en geplaatst op eigen website of brieven.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016