Berichten

Laaggeletterdheid

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen bij volwassen Nederlanders

Doel

Hulpmiddel voor het herkennen van signalen en veelgebruikte smoezen die duiden op een taalachterstand. De herkenningswijzer geeft handvatten en tips om dit te herkennen, begrip te tonen en het probleem bespreekbaar te maken (2010).

Toelichting instrument

Laaggeletterden verbergen vaak dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, omdat zij zich daarvoor schamen. Om hen te kunnen helpen is het belangrijk dat zorgverleners kenmerken van laaggeletterdheid herkennen.

Korte informatie over:

 • Herkent u de signalen?
 • Herkent u de volgende uitspraken?
 • Wat kunt u doen?

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar
(zie ook: workshop Herkennen van laaggeletterdheid in uw organisatie)

Vorm

Folder / boekenleggerformaat

Waar te vinden?

Herkenningswijzer algemeen
Herkenningswijzer voor artsen

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

De Taalverkenner is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.

Organisaties die werken met methode / instrument

Breed verspreid binnen verschillende sectoren: gemeente, gezondheidszorg

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 • ‘U houdt de folder op zijn kop’.  I. Lutke Schipholt / Medisch Contact /2010
  Laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen.
  Wie niet kan lezen en schrijven, leeft ongezonder en komt dus sneller bij de dokter terecht. En die geeft weer informatie mee waar de laaggeletterde weinig mee kan. Aan artsen de taak om analfabetisme te herkennen.
  Lees verder

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening’ heeft tot doel om patiënten te ondersteunen bij het nemen van regie en om meer grip op hun aandoening en zorg te krijgen. Naast een algemene kaart voor mensen met een chronische aandoening, zijn er ook aandoeningspecifieke kaarten ontwikkeld.

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  De kaarten zijn zowel een handreiking voor patiënten als voor zorgverleners, waarbij de patiënt het voortouw neemt en de zorgverleners coacht en ondersteunt.
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Bedenk wat u wilt bereiken
 • Maak een actieplan
 • Denk na over wat u zelf wilt doen
 • Vraag naar e-health mogelijkheden
 • Vraag en zoek naar informatie
 • Ken uzelf

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Uit onderzoek in 2009 is gebleken dat patiënten positief oordelen over de handreiking en dat zij de tips en suggesties graag willen toepassen tijdens hun eigen behandeling.

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Samen een zorgplan maken bij een chronische ziekte – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Samen een zorgplan maken’ heeft tot doel patiënten te ondersteunen om samen met hun arts een individueel zorgplan te maken dat bij hen past. De tips gelden ook voor zorgverleners.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners  en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direct inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Vraag uw dokter naar het zorgplan
 • Denk na over wat u wilt bereiken
 • Maak een top 3
 • Bespreek met uw dokter waarvoor u wilt gaan
 • Maak samen een actieplan
 •  Volg samen of u uw doelen haalt

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken. Voor een patiënt bij een fysiotherapeut gelden bijvoorbeeld andere tips dan voor iemand die in de huisartsenpraktijk komt.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

patienteninformatie

Samen beslissen behandeling – patiëntenkaart

Doel

Patiëntenkaart ‘Samen beslissen’ heeft tot doel patiënten te ondersteunen om samen met hun dokter een behandeling te kiezen die bij hen past. De tips gelden ook voor zorgverleners.

Toelichting instrument

 • Hoe in de praktijk te gebruiken:
  Patiënten kunnen via de website alleen patiëntveiligheidskaarten downloaden.
  Zorgverleners  en/of medewerkers in een zorginstelling kunnen op deze website kaarten downloaden, teksten bewerken of zelf samenstellen.
  Handleiding voor het gebruik van de patiëntenkaart.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Generiek

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Direcr inzetbaar

Vorm

Folder: Een kaart (dubbel A4) met de volgende aandachtspunten in cartoons en met korte uitleg:

 • Vraag uitleg over uw ziekte of aandoening
 • Vraag naar verschillende behandelingen
 • Vraag naar voor- en nadelen van de verschillende behandelingen
 • Zoek informatie over uw ziekte
 • Bedenk wat u zelf wilt
 • Bespreek uw wensen met uw arts

Zorgverleners kiezen uit de beschikbare kaarten of kunnen zelf een kaart op maat maken. Voor een patiënt bij een fysiotherapeut gelden bijvoorbeeld andere tips dan voor iemand die in de huisartsenpraktijk komt.

Waar te vinden?

MijnZorgVeilig.nl is een website:

 • Met vele verschillende patiëntveiligheidskaarten
 • Voor alle zorgsituaties en zorgverleners in de zorg
 • Gemakkelijk toegankelijk en mogelijkheden voor maatwerk
 • Als handreiking voor zowel zorgverleners als patiënten.

Kosten instrument

Gratis

Ontwikkeld door /contactpersoon

Patiëntenfederatie NPCF samen met patiëntenorganisaties.

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Verhalen uit de praktijk: Samen beslissen met de dokter

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016