Inzicht laaggeletterheid / gezondheidsvaardigheden

In deze rubriek vindt u checklisten, tips en handreikingen die u inzicht geven in de problematiek rond dit thema en die u als zorgverlener kunnen ondersteunen bij het voorbereiden / inrichten van de zorg voor de groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.