Individueel zorgplan

Een individueel zorgplan (IZP) is een dynamische set van afspraken van het individu en de zorgverlener(s) over zorg én zelfmanagement die u de mogelijkheid bieden om samen met de patiënt aan zijn gezondheid te werken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van het individu. Zij komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Dit vormt de kern van het proces van individuele zorgplanning. In deze categorie vindt u verschillende voorbeelden van zorgplannen die u als zorgverlener kan gebruiken, evenals achtergrondmateriaal met betrekking tot het IZP.