Individueel aanbod

In deze categorie vindt u instrumenten die de zorgverlener kan inzetten ter ondersteuning van het zelfmanagement van de individuele patiënt. De zorgverlener heeft daarbij een actieve coachende rol en ondersteunt de individuele patiënt bij het ‘managen’ van zijn chronische aandoening.


e-health app

Mirro

De online (zelfhulp) modules van mirro helpen bij het herkennen, aanpakken en het later opnieuw voorkomen van diverse psychische klachten. De modules bestaan uit psycho-educatie, oefeningen, ervaringsverhalen, tests en tips. Er zijn in totaal 17 verschillende thema’s, waaronder relatieproblemen, geldzorgen, depressie, slaapproblemen en burn-out klachten.