Hier vindt u, onderverdeeld in twee categorieën, instrumenten die gerelateerd zijn aan de fase waarin u gezamenlijk met de patiënt komt tot een behandel- en begeleidingsplan.

  • Gezamenlijke besluitvorming

    Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk beslissen hoe een gezondheidsprobleem op te pakken. De verschillende opties, de voor- en nadelen van de opties en de overwegingen die belangrijk zijn voor de individuele patiënt worden besproken. In deze categorie vindt u instrumenten en hulpmiddelen die u als zorgverlener ondersteunen bij het vormgeven van de gezamenlijke besluitvorming in uw praktijk.

  • Individueel zorgplan

    Een individueel zorgplan (IZP) is een dynamische set van afspraken van het individu en de zorgverlener(s) over zorg én zelfmanagement die u de mogelijkheid bieden om samen met de patiënt aan zijn gezondheid te werken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van het individu. Zij komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Dit vormt de kern van het proces van individuele zorgplanning. In deze categorie vindt u verschillende voorbeelden van zorgplannen die u als zorgverlener kan gebruiken, evenals achtergrondmateriaal met betrekking tot het IZP.