training

Scholing persoonsgerichte zorg (Hart voor de zaak)

Doel

De training Persoonsgerichte zorg bestaat uit drie groepstrainingen en individuele coachsessies waarin feedback op opnames van gesprekken wordt gegeven. Het trainingsteam bestaat uit een trainer, coach en trainingsacteur. Het accent in de training en coaching ligt op doen, daarvan leren en dat weer toepassen.

Toelichting instrument

Uitgangspunt van Hart voor de Zaak zijn de zes bouwstenen van persoonsgerichte consultvoering. Als coachingsconcept wordt Motiverend Oplossingsgericht Coachen gehanteerd. Verder wordt in overleg met de zorggroep gebruik gemaakt van bestaande ondersteunende instrumenten en methodieken, zoals Mijn Positieve Gezondheid voor de brede blik, Motivational Interviewing en de Patient Activation Measure voor het verkennen en versterken van zelfregie.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Met drie trainingen, twee individuele coachsessies en een afsluitende telefonische coaching helpt Van de Rijt zorgverleners om persoonsgerichte zorg in de praktijk te brengen.

Vorm

Individuele en groepstraining, telefonische coaching

Waar te vinden?

Hart voor de Zaak

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Dennis van de Rijt, Hart voor de Zaak

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Beter in Bommelerwaard

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

methode

Gespreksinstrument Positieve Gezondheid

Doel

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De WHO stelt dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, lichamelijk psychisch en sociaal. Maar eigenlijk zou dat betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Zelfs als je geen ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Daar komt bij dat de definitie weinig recht doet aan mensen met een chronische ziekte. Het impliciete appel is dat je mensen moet blijven doorbehandelen, net zo lang tot ze een toestand van compleet welbevinden hebben bereikt. Dat kan niet de bedoeling zijn, aldus Huber.

Toelichting instrument

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Hoe werkt het spinnenweb?

 1. Mensen kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?
 2. Hulpverleners en hun patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor ú echt belangrijk? Wat zou u willen veranderen?
 3. Hulpverleners bedenken samen met de patiënten wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden maken de hulpverleners voor de patiënt zichtbaar en vindbaar.

Doelgroep(en)

Volwassenen
Een spinnenweb model voor kinderen (8-18) is in de maak

Validatie en effectiviteit

Nog in ontwikkeling.

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Opleiding via IPH Academie

Waar te vinden?

Institute for Positive Health  (Machteld Huber)

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Institute for Positive Health

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Toegevoegd in december 2017

gezamenlijke besluitvorming

Consultmodel Persoonsgerichte Chronische Zorg

Doel

De praktijkondersteuner ontwikkelt zich tot een communicatief vaardige coachende zorgverlener, die in staat is om open een gesprek te voeren over de wensen en verwachtingen van (chronische) patiënten.

Toelichting

Zorggroep DOH liet een consultmodel ontwikkelen door de huisartsopleiding van de Radboud Universiteit en paste de consultregistratie binnen Care2U aan. Het Consultmodel Persoonsgerichte Chronische Zorg van DOH bestaat uit acht stappen.

In samenwerking met de huisartsopleiding zijn de praktijkondersteuners, maar ook de AIOS en huisartsen, getraind in het toepassen van het model. Belangrijk element in de training is dat er opnames worden gemaakt en met videofeedbacksessies wordt gewerkt. Juist het aanleren, trainen en bespreken van opnames van de gespreksvaardigheden zorgen voor een intensieve leerervaring.

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Praktijkondersteuner
Huisartsen

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Waar te vinden?

Consultmodel Persoonsgerichte Chronische Zorg (Dit document is gebaseerd op het Consultmodel Chronische Zorg van Thea Toemen uit 2014)

Kosten instrument

Ontwikkeld door /contactpersoon

Het consultmodel persoonsgerichte zorg is ontwikkeld door onderzoeker Thea Toemen.

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep DOH, regio Eindhoven

Zorggroep PoZoB

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

training

Workshop: De coachende huisarts t.b.v. jaargesprekken

Doel

De huisarts ontwikkelt zich tot een coachende zorgverlener t.b.v. samen beslissen en de patiënt eigen regie te laten nemen.

Toelichting

In deze workshop wordt getraind in coachende vaardigheden, middels het toepassen van hulpmiddelen om coachende zorgverlening vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Huisartsen

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Workshop: 1 dagdeel
Optioneel: individuele coaching in de vorm van het bijwonen van enkele jaargesprekken met aansluitende coaching.

Waar te vinden?

Workshop: de coachende huisarts
Binnenkort op de website (per 1 april 2016): Academie voor de coachende professional

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.
Contactpersoon: Karin Dubois – 0651250120

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

training

De coachende praktijkondersteuner – ouderenzorg

Doel

De praktijkondersteuner ontwikkelt zich tot een communicatief vaardige coachende zorgverlener, die in staat is om open te exploreren binnen de wensen en mogelijkheden van de ouderen.

Toelichting

In deze training wordt getraind in coachende en communicatieve vaardigheden. Hierbij krijg u concrete hulpmiddelen aangereikt om persoonsgerichte zorg vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Praktijkondersteuner ouderenzorg

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Training:

 1. Trainingsdag (2 dagdelen)
 2. Individuele coaching (individuele begeleiding/coaching in de vorm van het bijwonen van enkele consulten vervolgens daarna te coachen op: weerstand op de weerstand van de patiënt, open exploreren.
 3. E-coaching
 4. Terugkomdag (1 dagdeel)

Waar te vinden?

Training – De Coachende Praktijkondersteuner

Kosten instrument

Mogelijkheid tot een offerte voor maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie

Ontwikkeld door /contactpersoon

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.

Organisaties die werken met methode / instrument

Cohesie – huisartsenzorg – Venlo

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Feedback /quotes praktijkondersteuners die deelgenomen hebben aan de trainingen.

Interview met Karin Dubois over de methode.

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: december 2017

training

Opleiding Leefstijlcoach

Doel

De opleiding tot leefstijlcoach  is er opgericht (zorg of sport) professionals op te leiden tot een allround leefstijlcoach. De leefstijlcoach heeft niet alleen kennis van een gezonde leefstijl maar heeft een gereedschapskist vol technieken, interventies en goede vragen om mensen naar een blijvende gedragsverandering te begeleiden. De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is een post-hbo-opleiding tot leefstijlcoach.

Toelichting

 • Opleiding:
  De opleiding bestaat uit 3 modules met als thema ‘Coach jezelf’, ‘Coach de ander’ en ‘Coach de groep’. Deze thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan.
 • Benodigde tijd:
  De opleiding duurt ruim 1 jaar en bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De werkbelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-12 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van (groeps)opdrachten.

Doelgroep(en)

 • Professionals in de zorg of de sport op hbo-niveau (diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, hbo-v’ers en praktijkondersteuners)
 • Professionals met een relevante opleiding op mbo-4-niveau (CIOS-sportdocenten, verpleegkundigen en voedingsconsulenten) met voldoende praktijkervaring.

Validatie en effectiviteit

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ zijn deze driejarige proef in februari 2014 gestart. De pilot wordt wetenschappelijk geëvalueerd door o.a. Universiteit Maastricht.

Vorm

Opleiding: geaccrediteerde post HBO-opleiding voor leefstijlcoaches.

Waar te vinden?

Academie voor leefstijl en gezondheid

Kosten opleiding

De kosten voor de opleiding bedragen €4.380,00  exclusief BTW (21%) en exclusief examenkosten, materialen en literatuur. Zie website Academie voor leefstijl en gezondheid.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Academie voor Leefstijl en Gezondheid: info@avleg.nl

Organisaties die werken met methode / instrument

Zorggroep Zorroo;
Zorggroep Parkstad

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: maart 2016

training

Scholing: Effectief communiceren met laaggeletterden

Doel

De Pharos training  ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ is er op gericht dat de zorgverlener met zijn vragen, informatie en adviezen aansluit op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt.

Toelichting

De trainingen over laaggeletterd, laaggeschoold en lage gezondheidsvaardigheden gaan in op: leren herkennen van lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid; inzicht van de invloed van een lage scholing op basisvaardigheden, leerstijl en abstractieniveau; communicatie aanpassen aan patiënten met een lage scholingsachtergrond.

 • Er wordt samengewerkt met een ervaren trainingsacteur.
 • Er wordt gewerkt met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Het geleerde kan men meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. U wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen.

Doelgroep(en)

Zorgverleners met patiënten of cliënten met een lage scholingsachtergrond en beperkt Nederlands.

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Vorm

 • Training van 1 dagdeel
 • Met een incompany training biedt Pharos een aanbod op maat voor uw organisatie.

Waar te vinden?

Kosten instrument

Voor meer informatie en een prijsopgave neemt u contact op via: training@pharos.nl of (030) 234 98 00

Ontwikkeld door /contactpersoon

Pharos

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

training

E-coaching – scholing

Doel

Scholingsaanbod gericht op kennis van (e)zelfmanagement en gedragsverandering; e-coachvaardigheden met gebruik van het e-coachmodel van de PreventieCoach.

Toelichting

Met e-coaching kunnen coachingstrajecten effectiever en efficiënter worden ingericht. Deze nieuwe vorm van coaching vraagt om nieuwe vaardigheden van de coach. Het vraagt vaardigheid in het online analyseren, bekrachtigen, begeleiden en e-coachen van cliënten en patiënten.

Benodigde tijd: 5,5 contacturen / 4 zelfstudie-uren / Er wordt geen toets afgenomen.

Doelgroep(en)

Zorgverleners

Validatie en effectiviteit

Niet bekend

Vorm

Training: De cursus bestaat uit 1 dag van 10.00-16.00 uur in Harderwijk, het is ook mogelijk om deze dag in-company uit te voeren.

Waar te vinden?

De e-Coach Academie

Kosten

Cursuskosten €395.- per dag exclusief 21 % BTW, inclusief locatiekosten, lunch, koffie/thee, handout.

Ontwikkeld door /contactpersoon

 • De PreventieCoach – De eCoachAcademie
 • Contact: info@ecoachacademie.nl

Organisaties die werken met methode / instrument

Niet bekend

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

Niet bekend

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016

methode

Doen en blijven doen, stappenreeks en persoonsgebonden factoren

Doel

Methode en training met als doel om zorgverleners te ondersteunen bij het motiveren van patiënten met een chronische ziekte om hun gezondheid te verbeteren. De module ‘Doen en Blijven Doen – zelfmanagement met hulp van de stappenreeks en de persoonsgebonden factoren’ heeft als doel zorgprofessionals houvast te bieden bij het doelgericht, gedragsgericht voorlichten en begeleiden bij gedragsverandering van hun patiënten: toewerken naar empowerment en zelfmanagement.

Toelichting

In ‘Doen en Blijven Doen’ wordt zelfmanagement benaderd vanuit fasen (de stappenreeks) en vanuit hoe de patiënt omgaat met gezondheidsgedrag (de persoonsgebonden factoren). De therapeut heeft een rol als coach en motivator, de patiënt is uiteindelijk de gedragsveranderaar.

 • De stappenreeks van voorlichting: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen.
 • De persoonsgebonden factoren: demografische kenmerken, locus of control, stijlen van attributie, stress en stijlen van coping, emotionele gesteldheden, pijn en somatisatie.
 • E.e.a. wordt verduidelijkt aan de hand van casuïstiek.

Door het invullen van de vragenlijst wordt het gezondheidsgedrag van de patiënt in beeld gebracht; wat zijn manieren van denken, voelen, doen en welke gewoontes heeft hij in het omgaan met gezondheid. Hierdoor wordt het voor de hulpverlener veel duidelijker hoe hij de patiënt kan ondersteunen bij gedragsverandering en zelfmanagement. De stappenreeks en de persoonsgebonden factoren bieden een handvat voor voorlichting op maat: voorlichting die op de persoon en zijn doelen is afgestemd. Een gedragsverandering gericht op bevorderen van zelfmanagement en therapietrouw zal hierdoor eerder tot stand komen.

SeMaS (SelfManagement Screening)
In samenwerking met IQ-healthcare (Radboud Universiteit Nijmegen), DOH (De Ondernemende Huisarts) en Doen en Blijven Doen is een zelfmanagement-screeningsinstrument (Self Management Screening, SeMaS) ontwikkeld. In de SeMaS zijn opgenomen: de ernst van de ziekte, opleiding, demografische kenmerken, functionele status, (computer)vaardigheden, geschiktheid voor groepsinterventies, de mate van bereidheid voor zelfzorg. Wat betreft de persoonsgebonden factoren zijn de demografische kenmerken, locus of control, de eigen effectiviteit (van de stap willen), de sociale steun, de emotionele gesteldheden depressie en angst en de stijl van coping opgenomen.

Doelgroep(en)

Generiek: Mensen met één of meerdere chronische ziekten.
Zorgverleners: multidisciplinair: ketenpartners, huisartsen en POH

Validatie en effectiviteit

Gevalideerd: meer informatie op de website Doen en blijven doen / onderzoek

Training / opleiding zorgverlener gewenst

Scholing in methode gewenst

Vorm

 • Methode (het boek over de methode Doen en Blijven Doen voor eerstelijns zorgverleners is medio 2018 vernieuwd)
 • Training: de basistraining bestaat uit 3 bijeenkomsten (avonden).

Waar te vinden?

Kosten instrument

Niet bekend

Ontwikkeld door /contactpersoon

Marieke van der Burgt (arts) en Frank Verhulst (psycholoog)

Organisaties die werken met methode / instrument

De Ondenemende Huisarts: DOH

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

 

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: augustus 2018

training

Scholing GG-Methodiek

Doel

Medische en sociale professionals krijgen tools aangereikt waarmee cliënten de regie en invloed op hun ervaren gezondheid en functioneren kunnen verbeteren.

Toelichting instrument

De GG scholing wordt aangeboden in twee varianten:

 • Variant A. Introductie in GG / 1 dagdeel / 3 punten op voor Huisartsen-Accreditatie Nascholing, (ID nummer: 233355)
  • Laat je inspireren door GG en ervaar wat het je oplevert in je werk /
  • Wat heb je nodig om invloed en regie te versterken? Bij jezelf of bij de ander?
 • Variant B. GG-tweedaagse / 2 dagen
  • Dag 1: – Hoe breng je mensen duurzaam in beweging?/ – Wat heb je nodig om invloed en regie te versterken? Bij jezelf of bij de ander?
  • Dag 2: – Ben je klaar voor de omslag?/ – Welke taal en tools gebruik jij?

Doelgroep(en)

Zorgverleners
Medische en sociale professionals

Validatie en effectiviteit

Niet van toepassing

Vorm

Scholing (zie hierboven)

Waar te vinden?

GG-scholing – Inschrijving via de website van Big Move

Kosten instrument

Prijs van scholing A: € 165,= p.p.
Prijs van scholing B: € 550,= p.p.

Ontwikkeld door /contactpersoon

Big-Move Institute (BMI)

Contactpersoon: Marijn Aalders  / 06-16416487

Organisaties die werken met methode / instrument

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk

“Ik zou het een ieder aanraden om deze scholing te volgen. Hiervoor was ik onzeker hoe ik verder moest als welzijnswerker, de GG methodiek heeft me duidelijkheid gebracht het heeft me bevestigd. Ik ben erg blij dat deze methodiek is ontwikkeld. Het lijkt me fijn om in een team te werken die dezelfde methodiek hanteert.” Dorpondersteuner te Laarbeek

Datum van bijwerken /plaatsing instrument

Bijwerken: februari 2016